Doradztwo edukacyjno-zawodowe


Targi Pracy i Edukacji

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 06.06.2019r. uczniowie z NSPdP uczestniczyli w Targach Pracy i Edukacji, które odbyły się w Zespole Szkół nr 1 w Działdowie. Wycieczka zawodoznawcza została zorganizowana w ramach zajęć zakresu doradztwa zawodowego i zajęć przysposabiających do pracy. Celem wyjścia było zapoznanie się z proponowanymi ofertami pracy, ofertami szkoleniowymi, ofertą edukacyjną oraz uświadamianie znaczenia zainteresowań dla rozwoju osobistego i zawodowego. Po dotarciu na miejsce największe wrażenie wywarło na nas ilość prezentowanych stanowisk. Największym powodzeniem i ilością wrażeń cieszyły się stoiska z ofertami pracy w Policji, Wojsku, Polomarkiecie oraz z kosmetykami Avon. Było to kolejne, ciekawe i nowe doświadczenie dla niektórych uczniów z naszej szkoły.Dekoracje wielkanocne

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 04.04.2019r. zgodnie z tradycją uczniowie z NSPdP w Działdowie chętnie i kreatywnie uczestniczyli w przygotowaniu dekoracji wielkanocnych. Jak co roku, również i w tym młodzież prezentowała swoje prace podczas kiermaszu zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Gródkach. Zarówno dzieci, jak i pracownicy szkoły z wielką radością oczekiwali na nasz przyjazd. Przedświąteczny nastrój sprawił, iż wystawione ozdoby z zakresu rękodzieła artystycznego cieszyły ogromnym zainteresowaniem.
Dzięki takim przedsięwzięciom, jakim jest udział w kiermaszu, u uczniów z NSPdP wzrasta poziom motywacji. Wyrażają oni chęć dalszej współpracy oraz kontynuację podejmowanych działań na zajęciach praktycznych.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Spędzony czas w szkole upłynął w wielkanocnej i sympatycznej atmosferze.Zajęcia z doradcą zawodowym

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 29 marca 2019 r. odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Działdowie dla młodzieży z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Działdowie.
Spotkanie było okazją do zapoznania uczniów z wizerunkiem MCK OHP. Zajęcia dotyczyły zagadnień związanych z samooceną oraz oceną kolegów i koleżanek z grupy. W trakcie zajęć młodzież aktywnie uczestniczyła w różnych ćwiczeniach dotyczących poznania samego siebie, swoich umiejętności, mocnych i słabych stron oraz kolegów i koleżanek z grupy. Uczestnicy zajęć przedstawili swoje propozycje spędzania czasu wolnego i dokonali oceny sposobów spędzania czasu wolnego swoich rówieśników. Na zakończenie warsztatów uczniowie stwierdzili, iż pozytywna samoocena daje pewność siebie, wiarę w swoje możliwości. Jej konsekwencją jest przychylny stosunek do innych, lepsze kontakty z ludźmi oraz efektywniejsze działanie.Spotkanie z doradcą zawodowym

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 23 marca 2018 r. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP dla uczniów grup przysposabiających do pracy oraz wychowanków OREW - grupy gimnazjalne. Spotkanie było okazją do zapoznania uczniów z wizerunkiem MCK OHP.
CZYTAJ DALEJSpotkanie z doradcą MCK OHP

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 06.10.2017 r. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP dla uczniów grup przysposabiających do pracy oraz wychowanków OREW - grupy gimnazjalne. Tematem warsztatów było "Poznanie swoich kompetencji".
Celem przedsięwzięcia było przekazanie młodzieży informacji na temat kompetencji niezbędnych do egzystowania w środowisku domowym, wśród znajomych oraz w pracy. Młodzież przedstawiała swoje zainteresowania, umiejętności i uzdolnienia. Zapoznała się z pojęciem pracy i poznała jej rolę w życiu. Podczas zajęć młodzież opowiadała o swoich pierwszych doświadczeniach zawodowych nabytych podczas praktyk u lokalnych pracodawców. Na zakończenie przeprowadzono ćwiczenia, które usystematyzowały wiedzę, a także miały na celu integrację grupy.Zajęcia przysposabiające do pracy

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 5 kwietnia 2017r.w ramach zajęć przysposabiających do pracy uczniowie NSPdP doskonalili umiejętności samoobsługowe w zakresie przygotowywania pościeki oraz ścielenia łóżka.Wycieczka do zakładu fryzjerskiego.

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 23.03.2017 r. uczestniczyliśmy w wycieczce do zakładu fryzjerskiego. Celem wycieczki było poznanie pracy profesjonalnej fryzjerki oraz zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych. Właścicielka zakładu zapoznała uczniów z zasadami prawidłowego zachowania się podczas wizyty oraz przepisów BHP . Ponadto przedstawiła warunki pracy i opowiedziała o pracy fryzjera. Uczniowie mieli możliwość wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktycznym działaniu. Chętne osoby mogły przez chwilę spróbować, poczuć się jak prawdziwy fryzjer.Wycieczka zawodoznawcza do Ośrodka Terapii Uzależnień...

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 16.03.2017r. młodzież z NSPdP i Gimnazjum uczestniczyła w wycieczce zawodoznawczej. Spotkanie odbyło w Ośrodku Terapii Uzależnień i Wspołuzależnień w Działdowie i miało charakter pogadanki tematycznej.
CZYTAJ DALEJWycieczka zawodoznawcza do Zespołu Szkół w Malinowie

GALERIA ZDJĘĆ

Grupa uczniów NSPdP udała się na wycieczkę zawodoznawczą do Zespołu Szkół w Malinowie. Młodzież miała okazję obejrzeć pracownie do zajęć kulinarnych, a także zapoznać się z ich wyposażeniem i układem funkcjonalnym. Uczniowie Technikum Hotelarskiego zaprezentowali nam pokaz synchroniczny obsługi gości. W ramach zajęć praktycznych nasi uczniowie mieli okazję skorzystać z cennych wskazówek z zakresu umiejętności nakrywania do stołu, m.in. nabyli wiedzę praktyczną z zakresu właściwego rozkładania serwisu kawowego. Uczniowie zapoznali się również z różnymi sposobami składania serwetek. Młodzież bardzo chętnie brała udział w zajęciach.Spotkanie z doradcą zawodowym

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 06.03.2017 r. młodzież z klas przysposabiających do pracy uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Działdowie.
Celem spotkania było utrwalenie zdobytych wiadomości na temat własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych podczas których podzieleni byli na dwie grupy. Podczas pracy grupowej uczniowie mieli zadanie określić wspólne zainteresowania grupy, jakie czynności lubią wykonywać, a jakich nie lubią. Następnie każdy uczestnik przedstawił własne zainteresowania. Doradca zawodowy dzięki zastosowaniu różnych ćwiczeń pomagał młodzieży określić mocne i słabe strony. Praca w grupie przyniosła oczekiwany rezultat, ponieważ młodzież współpracowała ze sobą i dobrze radziła sobie z wykonywaniem zadań.
Zajęcia umożliwiły nie tylko samopoznanie siebie, ale również ułatwiły poznanie wspólnych cech kolegów i koleżanek z grupy.
Na zakończenie młodzież otrzymała słodkie upominki.Paktyki w Urzędzie Miasta Działdowo

GALERIA ZDJĘĆ

Uczniowie NSPdP odbywający praktyki w Urzędzie Miasta Działdowo, sklepie zoologicznym, drukarni, studio fotograficznym, bibliotece miejskiej oraz przedszkolu numer 4 w Działdowie.Warsztaty edukacyjno-zawodowe

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 28.09.2016r. uczniowie z NSPdP uczestniczyli w spotkaniu zawodoznawczym w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Działdowie. Celem warsztatów było usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Młodzież miała możliwość wypowiadania się na temat własnych doświadczeń i spostrzeżeń, które odnosiły do podejmowanych aktywności w środowisku domowym i szkolnym. Zagadnienia obejmowały wiadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Na podstawie przedstawionego filmu instruktażowego powstała dyskusja i stwierdzenie, że rodzina nie powinna narzucać planowania dalszej kariery zawodowej. Każdy ma prawo do wyboru zawodu zgodnie z własnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.Targi Pracy

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 21.04.2016r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 Starostwo Powiatowe w Działdowie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery OHP zorganizowało Targi Pracy i Edukacji. Uczestnikami spotkania byli uczniowie gimnazjów i szkół średnich z powiatu działdowskiego. Nasza szkoła ponownie wzięła udział w prezentacji swojej oferty edukacyjno - zawodowej. Na utworzonym stanowisku można było zapoznać się z materiałami edukacyjno - informacyjnymi oraz obejrzeć własnoręcznie wykonane prace przez naszych uczniów. Uzupełnieniem była prezentacja multimedialna przedstawiająca różne formy realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych.Spotkanie w Młodzieżowym Centrum Kariery

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 07.04.2016r. odbyło się kolejne spotkanie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Działdowie. Podczas spotkania młodzież utrwalała wiedzę na temat zawodów. Doradcy zawodowi przekazali niezbędne informacje, że aby podjąć trafną decyzję należy zebrać jak najwięcej wiadomości o aktualnych zawodach na rynku pracy. Podkreślali, iż w wyborze przyszłej pracy należy kierować się przede wszystkim predyspozycjami i zainteresowaniami. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach. Wykazywała się pomysłowością i ambitnym podejściem do realizacji swoich marzeń.Spotkanie z doradcą zawodowym

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 17.02.2016r. odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery dla uczniów klas przysposabiających do pracy oraz wychowanków gimnazjum OREW. Celem spotkania było podniesienie świadomości na temat pracy i jej znaczenia w życiu człowieka. Młodzież kształtowała umiejętności określania własnych zainteresowań, sposobów spędzania czasu wolnego oraz predyspozycji zawodowych. Doradca zawodowy na podstawie filmu omówił zasady odpowiedniego zachowania się w zakładzie pracy wobec pracodawcy i współpracowników. Wspólnie z uczniami dokonana została analiza tych zachowań. Uczniowie odgrywali scenki sytuacyjne, gdzie mogli wcielić się w rolę pracownika oraz pracodawcy. Poprzez aktywny udział w zajęciach młodzież dowiedziała się, że w kontakcie z przyszłym pracodawcą ważne jest pozytywne pierwsze wrażenie. Doradca zapoznał młodzież z definicją CV i listu motywacyjnego. Na zakończenie spotkania zostały rozdane ulotki informacyjne na temat różnych zawodów.