DOKUMENTY PLACÓWKI


MISJA I KONCEPCJA PRACY PLACÓWKI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN OREW
REGULAMIN ŚWIETLICY OREW
REGULAMIN WYCIECZEK
STATUT OREW
SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA