DZIENNIK PROJEKTU


3 grudzień 2018 r.

Po kilku rozmowach i propozycjach podjęto decyzję o zmianie hasła. Pierwotną wersję hasła projektu "Jubileuszowa 20-tka – Niepełnosprawni na szczytach" zastąpiono hasłem

"28 marzeń - w drodze na szczyty"

8 grudzień 2018 r.

Tego dnia powstała ostateczna wersja logo projektu, którym będą sygnowane wszelkie jego materiały informacyjne i promocyjne. Przedstawia ono góry, które są głównym tematem i kierunkiem poszczególnych wypraw projektu, oświetlone promieniami słońca z wpisaną w nie liczbą 28.

Prezentowane logo zawiera w sobie wiele symboli. Przebogata jest symbolika SŁOŃCA. Słońce jawi się m.in. jako symbol siły aktywnej, wędrowca, organizator pracy, element przyrody pożyteczny dla człowieka, nadający sens jego życiu, budzący do życia, dodający sił i energii; symbol tego, co dobre i pożyteczne; symbol nadziei i miłości; siła wyzwalająca w człowieku pozytywne uczucia; symbol spokoju i porządku.

GÓRY - pomagają poznać i zrozumieć siebie. Pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na wszystko, co człowieka otacza i co przeżywa. "Zmęczony wspinaczką człowiek staje się inny" (fragment piosenki "Za mgłą", KSU). Góry to miejsca wyniosłe, bliższe niebu, otwarte na nowe horyzonty; miejsce obcowania z naturą i zbliżające do Boga. "Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu" - powiedział o górach Papież Jan Paweł II, podczas Mszy świętej w Nowym Targu 8 czerwca 1979 roku.

DROGA - to symbol wędrówki, codziennego rytmu życia, osobistych zmagań, codziennego kształtowania siebie. Człowiek ma wpisane w swoją naturę podróżowanie, wychodzenie ku czemuś, stawianie sobie celów i ich osiąganie. Droga to także symbol przedsięwzięcia, dążenia do celu, tęsknot, marzeń, poszukiwania siebie.

LICZBA "28" symbolizuje ilość przewidzianych do zdobycia szczytów różnych pasm górskich Polski. "28" jest zatem w projekcie symboliczna liczbą:
- spełnionych marzeń;
- dwudziestu ośmiu momentów na to, by zrozumieć
   i poznać siebie;
- dwudziestu ośmiu postawionych sobie i osiągniętych celów,
- dwudziestu ośmiu możliwości obcowania z przyrodą,
- dwudziestu ośmiu szans na pokonywanie własnych słabości itp.
Twórcą logo jest nasza koleżanka z pracy, Ania.
Aniu, DZIĘKUJEMY...

19 grudzień 2018 r.

W tym dniu zamknięta została lista uczestników projektu. Weźmie w nim udział 16 osób, w tym 9 wychowanków/ uczniów OREW/ NSPdP oraz 7 opiekunów (kadra merytoryczna i pomocowa OREW i NSPdP). Zaznaczyć musimy, że koniecznym warunkiem do spełnienia przez wychowanków/ uczniów, by zostać włączonym do projektu, były zaświadczenia lekarskie lekarzy rodzinnych, a także lekarzy specjalistów o braku przeciwwskazań do udziały w trym projekcie.

20 grudzień 2018 r.

Tego dnia podzieliliśmy się (opiekunowie) zadaniami, jakie musimy wykonać na różnych etapach projektu.

14 styczeń 2019 r.

Tego dnia w Krakowie odbyło się spotkanie robocze dotyczące Projektu. Poza przedstawicielami naszego Stowarzyszenia były na nim obecne osoby zaangażowane w jego realizację. Spotkanie miało pierwotnie odbyć się w większym gronie jednak z przyczyn zawodowych nie mogło w nim uczestniczyć kolejnych kilka osób. Podczas spotkania ustalono kierunki działania. Podjęto decyzję, że najpilniejszym zadaniem, jakie trzeba podjąć będzie uruchomienie kanałów informacji dotyczących Projektu. Kolejne spotkanie wyznaczono na pierwszą połowę lutego. Podczas spotkania podjęto także decyzje o zmianie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu. W związku z akcją medialną 1.wyprawę przesunięto na druga połowę sierpnia br.

Marzec 2019 r.

Otrzymaliśmy wsparcie od Fundacji ESPA w postaci kilkunastu par obuwia sportowego. To już kolejne, po Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz PKO Banku Polskim, wsparcie rzeczowe udzielone uczestnikom Projektu.
Do tej pory Projekt wsparli finansowo także:
- Pan Tomasz Dudaniec z Lidzbarka,
- Państwo Agnieszka i Marcin Chojak z Lidzbarka,
- Społeczność Kościoła Chrystusowego w Lidzbarku.

12 marzec 2019 r.

Dotarła do nas SUPER wiadomość. Do grona sponsorów/ partnerów Projektu oficjalnie dołączyła
13 marzec 2019 r.

Górskie wędrówki wymagają kondycji fizycznej. Stąd też w dniu dzisiejszym uczestnicy Projektu "28 marzeń w drodze na szczyty" w ramach przygotowań do wypraw udali się na zajęcia na siłownię. Dzięki uprzejmości właścicieli siłowni "Ibiza" w Działdowie mogli zadbać o poprawę sprawności fizycznej, kondycji oraz wydolności organizmów, rozbudzić w sobie potrzebę aktywności. Dla niektórych spośród nas była to pierwsza wizyta na siłowni, spotkanie z taką formą aktywności ruchowej. Pierwsza ale nie ostatnia.    GALERIA ZDJĘĆ

14 marzec 2019 r.

Kolejne wsparcie dla Projektu. Jest z nami


Mając zapewnioną profesjonalną obsługę przewodnicką i ochronę ratowników Fundacji GOPR i TOPR na każdym szlaki i w każdym momencie górskich wędrówek będziemy czuli się bezpiecznie.

29 marzec 2019 r.

- c.d. budowania kondycji przed wyprawami. Tym razem, dla urozmaicenia zajęć i poprawy kondycji, wybraliśmy się na zajęcia nordic walking.    GALERIA ZDJĘĆ
Dla zapoznania się z taką formą aktywności oraz dla bezpieczeństwa trasa wiodła ulicami Działdowa. Nie była ona wymagająca. Samo jednak "spotkanie"" z kijkami, dla niektórych spośród pierwsze tego typu, nie było łatwym i przyjemnym. Trzeba było umiejętnie skoordynować pracę kijkami z krokiem. Celem tych zajęć nie była jednak nauka techniki nordic walking co zgranie grupy, poprawa wydolności organizmu i kondycji w myśl senstencji "Per aspera ad astra" - przez trudy do gwiazd.

4 kwiecień 2019 r.

Możemy oficjalnie ogłosić, że do grona sponsorów/ partnerów Projektu dołączył


Cieszymy się z obecności i wsparcia, jakiego udzieli nam Klub Zdobywców KGP. Jest to organizacja zrzeszająca nie tylko rodaków z kraju, ale także mieszkańców wielu państw świata. "Korona Gór Polski ustanowiona została w 1997 roku, a tworzy ją 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Aby zostać jej zdobywcą trzeba wejść na nie pokonując siłą własnych mięśni ponad 30 tysięcy metrów n.p.m. Chętni do tego czynu powołali 13 grudnia 1997 r. Klub Zdobywców Korony Gór Polski, do którego należy już ponad 30 tysięcy miłośników gór. Spośród nich godnością Zdobywcy szczyci się ponad 1600 osób" (za: https://kgp.info.pl/o-nas/). W związku z obecnością w Projekcie Klubu Zdobywców KGP możemy poinformować, że zakładane w Projekcie zdobycie 28 szczytów jest ściśle związane z tą organizacją i określoną przez nią Koroną Gór Polski. Jako uczestnicy Projektu zgłaszamy akces członkowski do Klubu Korony Gór Polski i dodatkowo w zamówionej książeczkach będziemy dokumentowali zdobywane poszczególne szczyty Korony.5 kwiecień 2019 r.

Mamy to!!! Justyna Kowalczyk potwierdziła swój udział w Projekcie. Otwiera tym samym listę Ambasadorów Projektu.

16 kwiecień 2019 r.

Do grona Ambasadorów dołączają kolejne osobowości świata sportu i gór: Kinga Baranowska, Tomasz Marczyński, Jerzy Siłuch

17 kwiecień 2019 r.

Jerzy Płonka, Jacek Matuszek , Magda Kozielska
...to kolejni Ambasadorowie w Projekcie

24 kwiecień 2019 r.

Kolejne chwile spędzone na siłowni "Ibiza" w Działdowie w ramach przygotowań do górskich zmagań - "28 marzeń w drodze na szczyty". GALERIA ZDJĘĆ

25 kwiecień 2019 r.

Nie w komplecie, ale... z książeczką członka Klubu Zdobywców Korony Gór Polski w dłoni. Pozostaje nam wyruszyć na szlaki i dokumentować zdobywane szczyty. Serdeczne podziękowania dla Klubu Zdobywców KGP, jednego z partnerów Projektu, za przekazane jego uczestnikom gadżety klubowe. GALERIA ZDJĘĆ

26 kwiecień 2019 r.

Projekt zyskuje poważne wsparcie!!! Do grona sponsorów/ partnerów Projektu oficjalnie dołącza marka...

Dzięki obecności w Projekcie marki SALEWA jego uczestnicy będą mieli zapewniony odpowiedni poziom komfortu i bezpieczeństwa podczas górskich wędrówek. SALEWA znajduje się w ścisłej czołówce producenta sprzętu, odzieży i obuwia górskiego na całym świecie. Namioty, raki, plecaki, kurtki, polary, spodnie oraz buty charakteryzują się wyjątkową jakością i trwałością, którym ufają odbiorcy na wszystkich kontynentach świata.

Lipiec 2019 r.

Podpisanie oficjalnego porozumienia w sprawie organizacji Projektu pomiędzy "Empublishing Małgorzata Ziemba" a PSONI Działdowo.
Do ekipy projektowej dołącza Grupa Capital Park.
Projekt zyskuje nową, ostateczną nazwę. Będzie on realizowany pod hasłem "28 marzeń niepełnosprawni w drodze na szczyt". Ta nazwa będzie obowiązywała we wszystkich oficjalnych dokumentach oraz przestrzeni medialnej.

Sierpień 2019 r.

Podpisanie umowy z "Przewozy Autokarowe Omega Grzegorz Świdziński". Nie musimy się martwić o transport.
Kolejny partner projektu zapewnia komfort podróży podczas wypraw - Projekt wspiera "Muszynianka".