DZIENNIK PROJEKTU


3 grudzień 2018 r.

Po kilku rozmowach i propozycjach podjęto decyzję o zmianie hasła. Pierwotną wersję hasła projektu "Jubileuszowa 20-tka – Niepełnosprawni na szczytach" zastąpiono hasłem

"28 marzeń - w drodze na szczyty"

8 grudzień 2018 r.

Tego dnia powstała ostateczna wersja logo projektu, którym będą sygnowane wszelkie jego materiały informacyjne i promocyjne. Przedstawia ono góry, które są głównym tematem i kierunkiem poszczególnych wypraw projektu, oświetlone promieniami słońca z wpisaną w nie liczbą 28.

Prezentowane logo zawiera w sobie wiele symboli. Przebogata jest symbolika SŁOŃCA. Słońce jawi się m.in. jako symbol siły aktywnej, wędrowca, organizator pracy, element przyrody pożyteczny dla człowieka, nadający sens jego życiu, budzący do życia, dodający sił i energii; symbol tego, co dobre i pożyteczne; symbol nadziei i miłości; siła wyzwalająca w człowieku pozytywne uczucia; symbol spokoju i porządku.

GÓRY - pomagają poznać i zrozumieć siebie. Pozwalają spojrzeć z innej perspektywy na wszystko, co człowieka otacza i co przeżywa. "Zmęczony wspinaczką człowiek staje się inny" (fragment piosenki "Za mgłą", KSU). Góry to miejsca wyniosłe, bliższe niebu, otwarte na nowe horyzonty; miejsce obcowania z naturą i zbliżające do Boga. "Człowiekowi potrzebne jest piękno krajobrazu" - powiedział o górach Papież Jan Paweł II, podczas Mszy świętej w Nowym Targu 8 czerwca 1979 roku.

DROGA - to symbol wędrówki, codziennego rytmu życia, osobistych zmagań, codziennego kształtowania siebie. Człowiek ma wpisane w swoją naturę podróżowanie, wychodzenie ku czemuś, stawianie sobie celów i ich osiąganie. Droga to także symbol przedsięwzięcia, dążenia do celu, tęsknot, marzeń, poszukiwania siebie.

LICZBA "28" symbolizuje ilość przewidzianych do zdobycia szczytów różnych pasm górskich Polski. "28" jest zatem w projekcie symboliczna liczbą:
- spełnionych marzeń;
- dwudziestu ośmiu momentów na to, by zrozumieć
   i poznać siebie;
- dwudziestu ośmiu postawionych sobie i osiągniętych celów,
- dwudziestu ośmiu możliwości obcowania z przyrodą,
- dwudziestu ośmiu szans na pokonywanie własnych słabości itp.
Twórcą logo jest nasza koleżanka z pracy, Ania.
Aniu, DZIĘKUJEMY...

19 grudzień 2018 r.

W tym dniu zamknięta została lista uczestników projektu. Weźmie w nim udział 16 osób, w tym 9 wychowanków/ uczniów OREW/ NSPdP oraz 7 opiekunów (kadra merytoryczna i pomocowa OREW i NSPdP). Zaznaczyć musimy, że koniecznym warunkiem do spełnienia przez wychowanków/ uczniów, by zostać włączonym do projektu, były zaświadczenia lekarskie lekarzy rodzinnych, a także lekarzy specjalistów o braku przeciwwskazań do udziały w trym projekcie.

20 grudzień 2018 r.

Tego dnia podzieliliśmy się (opiekunowie) zadaniami, jakie musimy wykonać na różnych etapach projektu.

14 styczeń 2019 r.

Tego dnia w Krakowie odbyło się spotkanie robocze dotyczące Projektu. Poza przedstawicielami naszego Stowarzyszenia były na nim obecne osoby zaangażowane w jego realizację. Spotkanie miało pierwotnie odbyć się w większym gronie jednak z przyczyn zawodowych nie mogło w nim uczestniczyć kolejnych kilka osób. Podczas spotkania ustalono kierunki działania. Podjęto decyzję, że najpilniejszym zadaniem, jakie trzeba podjąć będzie uruchomienie kanałów informacji dotyczących Projektu. Kolejne spotkanie wyznaczono na pierwszą połowę lutego. Podczas spotkania podjęto także decyzje o zmianie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu. W związku z akcją medialną 1.wyprawę przesunięto na druga połowę sierpnia br.