28 marzeń - w drodze na szczyty
  

Pod takim hasłem realizujemy dla młodzieży naszych placówek (OREW i NSPdP) autorski projekt. Zrodził się on z inicjatywy i osobistych pasji jednego z naszych pracowników, nauczyciela p. Romana Jankowskiego.

Projekt przewiduje zdobycie w ciągu dwóch lat (4 wypraw) 28 najwyższych szczytów różnych pasm górskich Polski (ilość szczytów określona przez Klub Zdobywców KGP jako Korona Gór Polski) od G. Świętokrzyskich, poprzez Bieszczady, Beskidy, Góry Stołowe, Karkonosze po Tatry.

Cele projektu zorientowane są wokół 3 haseł - fundamentów:

BYĆ - MÓC - DZIAŁAĆ

Zamysłem tej inicjatywy jest pokazanie społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne są integralną jego częścią; że istnieją i chcą istnieć na równi z jego „zdrową” częścią. Projekt ten ma za zadanie rozbudzanie u osób niepełnosprawnych potrzeby aktywności oraz ukazanie, że takie osoby, jak podopieczni naszych placówek, mogą, potrafią i chcą być aktywne. Projekt ten wychodzi także naprzeciw marzeniom i potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie, które chcą poznawać świat a poznając, uczyć się go, zapamiętywać, komunikować się z nim, budować własne o nim wyobrażenie, dzielić się nim z innymi. Dzięki tym doświadczeniom budować także poczucie własnej wartości.

Projekt podkreśla i realizuje wiele aspektów m.in. społeczny, zdrowotny, edukacyjny, fizyczny, turystyczny, kulturowy, integracyjny, przyrodniczy, krajoznawczy, duchowy i in.

W projekcie bierze udział 9 wychowanków/ uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego (OREW) i Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy (NSPdP) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Działdowie. Jest to młodzież w wieku od 15 do 22 lat, niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym wraz ze sprzężeniami (niepełnosprawność ruchowa, słabe widzenie, autyzm). Kadrę opiekuńczą tworzy 7 pracowników OREW i NSPdP (kadra merytoryczna i pomocowa), osób z długoletnim stażem pracy, rozumiejących i znających uczestników projektu, fizycznie przygotowanych do podjęcia trudów poszczególnych wypraw.

Odpowiedni poziom bezpieczeństwa i skuteczną realizację założeń projektu zapewniać także będą wykwalifikowani przewodnicy górscy, których obecność wśród nas będzie dla nas konieczna.

W 2019 roku planowane są wyprawy na szczyty południowo - zachodniej część Polski. Punktem kulminacyjnym, wieńczącym projekt i trud poniesiony przez jego uczestników będzie wejście na Rysy (2499m n.p.m.) podczas ostatniej wyprawy w 2020 r.

Poszczególne wyprawy będą miały swoją dedykowaną stronę, na którą potem zaprosimy.

Koszty projektu przewyższają jednak nasze możliwości. Składają się to koszty transportu, noclegów, wyżywienia, obsługa przewodników górskich, wyposażenie uczestników w odpowiedni zapewniający i zwiększający bezpieczeństwo na górskich szlakach itp. Stąd też nasza serdeczna prośba do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie i empatię.

Najbliższa wyprawa rozpoczynająca realizację projektu planowana jest na drugą połowę sierpnia 2019 r.

Jeśli zatem chcesz wesprzeć tę inicjatywę i dołączyć do grona sponsorów - PRZYJACIÓŁ PROJEKTU, wpłać dowolną kwotę na podany poniżej numer konta:

43 1240 5338 1111 0000 5067 0178

/ w tytule przelewu wpisz (konieczne!):
"Na projekt - Niepełnosprawni na szczytach"/

                     


CHRONOLOGIA WYPRAW
DZIENNIK PROJEKTU
UCZESTNICY PROJEKTU
SPONSORZY / PARTNERZY
AMBASADOROWIE PROJEKTU