ARCHIWUM


Otwarcie nowego budynku

GALERIA ZDJĘĆ

14 grudnia 2012r. został oficjalnie otworzony Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Działdowie.
Uroczystego otwarcia, przez przecięcie wstęgi dokonali:
Pani Halina Zygnerska - przedst. Urzędu Marszałkowskiego,
Pani Wiesława Szafrańska-Borkiewicz - Wizytator Kuratorium Oświaty z Olsztyna,
Pan Marian Janicki - Starosta Działdowski,
Pan Bronisław Mazurkiewicz - Burmistrz Miasta Działdowo,
Pani Barbara Janowska - Przewodnicząca Zarządu Koła,
Pani Karolina Topolewska - Dyrektor OREW
oraz podopieczna OREW.
Następnie obiekt został poświęcony.
W dalszej części programu odbyło się: przywitanie gości, przemówienia, podziękowania, gratulacje, występy artystyczne.
Uroczystości zakończyły się prezentacją nowo wybudowanego obiektu.Dzień Godności 2012

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 17 maja 2012r. obchodziliśmy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie połączony z XIV Warmińsko-Mazurskimi Dniami Rodziny obchodzonymi w tym roku pod hasłem "Mamo, tato bądźmy razem".
Spotkanie z godnością obchodzone jest z udziałem przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych oraz zaprzyjaźnionych osób, które w istotny sposób przyczyniają się do zmian postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Poczucie godności, a więc świadomość własnej wartości i szacunek dla samego siebie, należy do najbardziej elementarnych ludzkich doznań, stanowi samą istotę człowieczeństwa. Godność człowieka stanowi jakby soczewkę skupiającą szereg zjawisk pokrewnych takich jak podmiotowość, autonomia i samostanowienie, czyli dokonywanie wyborów i podejmowanie decyzji. Każdy człowiek pragnie, by szanowano jego godność. Nie można więc odebrać czy odmówić godności żadnemu człowiekowi, niezależnie od jego wieku, płci, koloru skóry, wyznawanej religii, pochodzenia społecznego czy niepełnosprawności. Na straży ludzkiej godności stoją prawa człowieka, gwarantowane w dokumentach międzynarodowych oraz konstytucjach i ustawodawstwach państwowych.
W programie uroczystości były m.in. Msza Św., przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry do siedziby Stowarzyszenia, przemówienia, referat dyrektora PCPR na temat rodziny, występy artystyczne, kiermasz wyrobów osób z niepełnosprawnością intelektualną, wspólne grillowanie, dyskoteka.Budowa nowego budynku OREW w toku

GALERIA ZDJĘĆ


NAGRODA MARSZAŁKA
za wybitne osiągnięcie w dziedzinie pomocy społecznej

GALERIA ZDJĘĆ

W dniu 16.11.2011 roku w Olsztynie zostały przyznane nagrody i wyróżnienia w 11-ej edycji konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jedna z nagród dla najbardziej aktywnego lidera organizacji pozarządowej, po raz pierwszy od 11 lat przyznana została Pani Barbarze Janowskiej, Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Działdowie.
Wniosek o nadanie nagrody dla Pani Barbary złożył Starosta działdowski Pan Marian Janicki.
Pracownicy, wychowankowie oraz rodzice składają wyrazy szacunku i życzą wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej i społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.Uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego

GALERIA ZDJĘĆ

Przy sprzyjającej pogodzie, w dobrych nastrojach i z ogromną radością przeżywaliśmy wspaniałą uroczystość, jaką było wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek ośrodka. Cała uroczystość przebiegała według następującego scenariusza: CZYTAJ DALEJ...Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

GALERIA ZDJĘĆ

5 maja o godz. 10:00 odbyło się kolejne spotkanie w ramach Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualnością, organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Działdowie.
Spotkanie z godnością obchodzone jest od wielu lat, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz naszego miasta, oraz osób zaprzyjaźnionych, które w istotny sposób przyczyniają się do zmian postaw społecznych wobec osób upośledzonych umysłowo.
Dzień ten obchodzony jest we wszystkich Krajach Europy i ma na celu uświadomienie nam, że osoby niepełnosprawne nie powinny być dyskryminowane.
Proponowana jest nowa wizja niepełnosprawności, w której ludzie niepełnosprawni nie są podmiotami akcji charytatywnych i pacjentami, ale niezależnymi obywatelami w pełni zintegrowanymi ze społeczeństwem.
Nowe spojrzenie na człowieka niepełnosprawnego, powinno być uwarunkowane świadomością o jego niezniszczalnej ludzkiej godności, godność ta powinna być honorowana bez zbędnego patosu czy walki. Przecież dziś człowiek sprawny inaczej, to istota taka sama jak inni, myśląca, czująca i mająca te same potrzeby.
W programie: Msza Św. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry do placówek PSOUU, występy zespołu tanecznego "Warmianie" oraz teatralnego, kiermasz prac wykonanych przez podopiecznych OREW i WTZ, wkopanie przez Starostów Działdowskich kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku na potrzeby OREW, piknik rodzinny, na zakończenie tradycyjnie dyskoteka.


XII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

GALERIA ZDJĘĆ

W dniach 26-28 maja 2010 roku Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Działdowie obchodziło XII Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem "Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie", które włączono w imprezę sportowo-integracyjną: VI Spartakiadę "Z Wiosną Po Zdrowie" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z placówek kształcenia specjalnego.

Punkty dotyczące obchodów wydarzenia to:
- przedstawianie montaży słowno-muzycznych przez poszczególne
  drużyny biorące udział w Spartakiadzie o tematyce silnej
  i aktywnej rodziny,
- pokaz tańca w wykonaniu przedszkolaków - kibiców,
- wykonanie mega plakatu w plenerze podczas
  zabaw integracyjnych.

W związku z główną imprezą i patronatem udział w imprezie wzięli:
Starosta Powiatu Działdowskiego, wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Zarząd Koła PSOUU w Działdowie, wychowankowie, uczestnicy i kadra OREW i WTZ w Działdowie, dyrektorzy szkół, innych organizacji, jak WOPR, ZHP oraz uczniowie szkół i przedszkola.


DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GALERIA ZDJĘĆ

Dnia 14.05.2010 r. obchodziliśmy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Uroczystości odbyły się na świeżym powietrzu w miłej i sympatycznej atmosferze. W programie były między innymi: Msza Święta, przemówienia, występy artystyczne, oraz wspólne grillowanie.