O NAS


Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna dla osób dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną została utworzona, jako brakujące ogniwo w systemie. Jest to następna komórka prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.
Uczestnikami świetlicy, są dorosłe osoby głęboko i znacznie niepełnosprawne intelektualnie, którzy: nie kontynuują zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym i Niepublicznej Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy ze względu na osiągnięty wiek wytyczonymi przepisami oświatowymi, nie korzystają ze świadczeń rehabilitacyjno-leczniczych ze względu na osiągnięty wiek wytyczony przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej ze względu na niekwalifikujący się ich stan chorobowy.