Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnospawnością Intelektualną w Działdowie informuje,
że nikt z pracowników oraz podopiecznych naszych placówek
nie chodzi po domach ze sprzedażą WYROBÓW GIPSOWYCH.
Również nie zwracamy się telefonicznie z prośbą o przekazywanie środków finansowych na zakup materiałów do terapii dla podopiecznych placówek PSONI tj. (OREW, NSPdP, WTZ, ŚR-R).

                                                        Przewodnicząca Zarządu Koła
                                      Barbara Janowska