O NAS


Warsztat Terapii Zajęciowej jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy. WTZ działa przy Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Działdowie. Każdy jego uczestnik ma prawo a wręcz obowiązek korzystania z wszelkich form terapii i rehabilitacji zgodnie z indywidualnym programem terapii. Rada programowa, którą stanowi personel Warsztatu rozwiązuje problemy, ocenia pracę i wyznacza dalsze kierunki działania WTZ.Warsztat Terapii Zajęciowej w Działdowie liczy 55 uczestników. Dbamy o ich optymalny rozwój psychofizyczny, poprawę zaradności, samodzielności oraz lepsze przystosowanie społeczne dzięki systematycznej pracy. Działamy na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków rozwoju osób niepełnosprawnych, rehabilitujemy ich zawodowo, społecznie i psychicznie. Oferujemy opiekę i specjalistyczną pomoc osobie niepełnosprawnej i jej rodzinie. Zapewniamy odpowiednie warunki pracy, uczestniczymy w życiu kulturalnym, sportowym, współpracujemy z rodzinami i placówkami służby zdrowia, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi. Dumnie prezentujemy swoje osiągnięcia działając na rzecz osób niepełnosprawnych już od 1998 roku.