PRACOWNIEGospodarstwa Domowego Introligatorsko-Poligraficzna Witrażu

Komputerowa Krawiecka Muzykoterapii

Plastyczna Przyrodnicza Rehabilitacja

Stolarska Terapeutyczna Zaradności Społecznej