REHABILITACJA ZAWODOWA


GALERIA ZDJĘĆ

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Działdowie obok szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej objęci są rehabilitacją zawodową. Rehabilitacja ta odbywa się pod kierunkiem instruktora zawodu.


Instruktor zawodu prowadzi zajęcia z zakresu:

-

poradnictwa zawodowego,

-

doradztwa zawodowego,

-

orientacji zawodowej.


Na koniec roku terapeutycznego uczestnicy zdają egzamin zawodowy przed komisją w skład, której wchodzi instruktor zawodu oraz dwóch terapeutów.

W WTZ istnieje sekcja zainteresowań zawodowych, na której odbywają się warsztaty dziennikarskie i indywidualne koło językowe. Poza tym uczestnicy biorą udział w spotkaniach, prelekcjach z doradcą zawodowym, kształcą swoje zainteresowania, doskonalą współpracę w grupie, uczęszczają na wycieczki m.in. do OHP, UP.

Jedną z metod motywującą do dokładnej i rzetelnej pracy jest wyróżnienie uczestnika w postaci pracownika miesiąca, pracownika roku.


Przed wytypowaniem miejsca praktyk zawodowych bierze się pod uwagę przede wszystkim umiejętności i predyspozycje zawodowe danego uczestnika z wykorzystaniem jego mocnych stron. Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej, jak i poza jego siedzibą.


W placówce uczestnicy odbywają praktyki zawodowe na stanowisku:

1.

asystenta pracownika biurowego gdzie uczą się:

 

-

obsługi ksero, drukarki, fax-u, niszczarki, domofonu,

 

-

odbierają telefony, łączą rozmowy telefoniczne, udzielają informacji zainteresowanym,

 

-

odwieszają i podają klucze,

 

-

piszą na komputerze zlecone teksty.

2.

kilka osób wykonują prace porządkowe w placówce, gdzie pod kierunkiem instruktora wykonują następujące czynności:

 

-

wycieranie kurzu z półek, poręczy, drzwi i futryn,

 

-

zamiatanie korytarzy,

 

-

mycie płytek w łazience,

 

-

wycieranie stolików po śniadaniu.


Poza warsztatem praktyki odbywają się:

1.

W Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Działdowie, gdzie uczestnicy pomagają woźnym w pracach porządkowych. Do ich obowiązków należy:

 

-

organizacja stanowiska pracy,

 

-

samodzielne wlewanie wody i płynu do wiadra,

 

-

mycie podłogi na korytarzu, w szatni oraz w holu,

 

-

wycieranie kurzu z półek, poręczy, obrazów,

 

-

zamiatanie korytarzy i szatni.

2.

W Zakładzie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "Alfa" w Działdowie na stanowisku - pomoc krawca. Do ich obowiązków należy:

 

-

organizacja stanowiska pracy,

 

-

pakowanie ubrań w folie,

 

-

segregowanie nici.

3.

W Brico Marche na stanowisku - pracownik porządkowy - gdzie pod nadzorem i opieką instruktora wykonują następujące czynności:

 

-

ekspozycja towaru w sklepie,

 

-

porządkowanie i etykietowanie towaru,

 

-

sprawdzanie dostaw i zwrotów towaru.

4.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie na stanowisku - pomoc bibliotekarza - ich zakres czynności obejmuje:

 

-

układanie książek na półkach w odpowiednim miejscu,

 

-

układanie kart katalogowych według numerków lub symboli,

 

-

wypożyczanie książek (wypisywanie numeru inwentarza książki, daty wypożyczonych lub oddawanych przez czytelników w ich karcie bibliotecznej),

 

-

naprawianie zniszczonych książek (zmiana okładek, podklejanie wyrwanych stron),

 

-

tworzenie katalogu książek z podziałem na poszczególne działy,

5.

W Publicznym Działdowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR, dla którego organem prowadzącym jest Działdowska Agencja Rozwoju S.A. na stanowisku pracownik porządkowy.
Do jego obowiązków należy - przygotowanie sal do zajęć.

6.

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na Bloku Żywienia w Działdowie na stanowisku pomoc kucharza, gdzie wykonuje następujące czynności - prace pomocnicze przy przygotowywaniu posiłków dla pacjentów.

7.

W Firmie Handlowej "el-Be", Hotelu Restauracji "Przedzamcze" na stanowisku pomoc pokojówki.
Do ich obowiązków należy - przygotowanie pokoi dla gości.


Grupa uczestników jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, gdzie w zależności od posiadanego statusu systematycznie zgłaszają swą gotowość do podjęcia pracy zawodowej. Uczestniczą w szkoleniach z Powiatowego Urzędu Pracy, w Targach Pracy.