Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno–zawodowe dla wychowanków OREW i uczniów NSPdP  jest przygotowaniem do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjno – zawodowych opartych na poznaniu siebie, systemu edukacyjnego oraz rynku pracy przy wsparciu nauczycieli oraz doradców zawodowych.

Działania skierowane są do trzech grup adresatów: wychowanków/uczniów, specjalistów, pozostałej kadry współrealizującej działania oraz rodziców i opiekunów prawnych. Dobrze przygotowany wychowanek/uczeń jest gotowy do świadomego wyboru edukacyjno – zawodowego. Potrafi jasno określić swoje plany i cele życiowe, mocne i słabe strony, talenty i w jaki sposób je wykorzystać w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Wie jak uzyskać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, możliwości dokształcania się. Potrafi wskazać jakie znaczenie ma stan zdrowia i warunki psychofizyczne na wybór przez niego zawodu. Ma okazję do zapoznania się z zawodem od podszewki i rozmowy z jego przedstawicielem.

Każdy rodzic/opiekun prawny otrzymuje wsparcie w sprawie dylematów edukacyjnych i zawodowych swoich dzieci.

 

ZESPÓŁ DS. DORADZTWA ZAWODOWEGO- PRZYSZŁA PRACA

W dniu 18 listopada odbyło się spotkanie zespołu ds. doradztwa zawodowego z rodzicami wychowanków / uczniów  na temat „Przyszła praca”. Podczas spotkania nauczyciele z   NSPdP przedstawili rodzicom główne założenia pracy Zespołu. Celem spotkania było zapoznanie z działaniami podejmowanymi w ramach doradztwa edukacyjno – zawodowego, których zadaniem jest  przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania  kariery i  podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych.  Podczas spotkania zaprezentowano fotorelację z aktywności praktycznych uczniów realizowanych na terenie placówki oraz poza nią. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i rodzicami, w związku z czym zaplanowano  kolejne zajęcia,  które będą miały formę warsztatową. Zaproszeni na nie zostaną  specjaliści z instytucji  rynku pracy.

 

UCZNIOWIE  NSPdP NA IV OLSZTYŃSKICH TARGACH PRACY

W dniu 21 października  młodzież z NSPdP w Działdowie uczestniczyła w IV Olsztyńskich Targach Pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Targi to dla uczniów doskonała okazja do osobistej rozmowy z pracodawcami i przedstawicielami zawodów, doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy oraz specjalistami ds. rozwoju.  Uczniowie otrzymali  kolejne wsparcie w kształtowaniu swojej dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

 

Wycieczka zawodoznawcza do Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie

W dniach 26 i 27 maja br. uczniowie NSPdP udali się na wycieczkę zawodoznawczą do Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie. Młodzież została oprowadzona po budynku Urzędu, zapoznała się z funkcjonowaniem wydziałów oraz formami pomocy udzielanej osobom bezrobotnym. Bardzo interesujące okazało się spotkanie z doradcą zawodowym podczas, którego młodzież dowiedziała się w jaki sposób rozmawiać z pracodawcą oraz jaki jest model idealnego pracownika.

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA LOKLANYM RYNKU PRACY

W dniu 27 kwietnia br. w ramach prowadzonego doradztwa zawodowego w NSPdP w Działdowie odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów ze specjalistami z Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie na temat " Osoby niepełnosprawne na lokalnym rynku pracy". Podczas spotkania młodzież dyskutowała na temat " Kim mógłbym być?", a Panie bardzo chętnie podpowiadały jaka jest droga do uzyskania odpowiednich kwalifikacji. Bardzo dziękujemy za poszerzenie wiedzy uczniów oraz zaproszenie na kolejne spotkanie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

PRZYGOTOWANIE TOWARU DO WYSŁANIA PRZEZ NASZEGO UCZNIA PODCZAS WIZYTY W ZAKŁADZIE PRACY W UZDOWIE

https://fb.watch/cjKZldg17c/

 

WYCIECZKA DO ZAKŁADU PRACY W UZDOWIE

W dniach 4, 5 kwietnia br. Uczniowie NSPdP w Działdowie w ramach prowadzonego doradztwa zawodowego odwiedzili zakład pracy FAPRO Sp.zo.o – FACKELMANN w Uzdowie. Jest to firma zajmująca się produkcją artykułów gospodarstwa DOMOWEGO. Wieloletnia obecność firmy na rynku pozwala  zagwarantować wysoki poziom obsługi i kompetencji. Młodzież miała okazję zapoznać się np. z etapami produkcji słomek od kawałków plastyku do słomki gotowej do picia, poznać zasady pakowania i segregowania towarów oraz obejrzeć maszyny i urządzenia stosowane
w technologii produkcyjnej.  Wycieczka do zakładu pracy stanowiła doskonałą okazję do poznania specyfiki zawodów oraz stanowisk pracy.

 

"Praktyczne przygotowanie do samodzielność życiowej uczniów NSPdP"

 

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW POZA TERENEM NSPdP

FILM - https://fb.watch/93pxoWbAvq/

 

Wizyta w "Przedzamczu"

W dniu 6 października 2021 roku uczniowie NSPdP wraz z opiekunami odwiedzili Restaurację„ Przedzamcze” w Działdowie. Była to doskonała okazja, aby zapoznać się z zawodem  kucharza, pomocy kuchennej oraz kelnera. Po restauracji oraz kuchni oprowadziła nas Pani Jolanta Browarek, która, również zaprezentowała, jak krok po kroku przygotować pyszny obiad. Przed posiłkiem młodzież przypomniała sobie zasady savoir – vivre przy stole. Wspólny posiłek był doskonałą okazją do rozbudzenia świadomości, iż postawa przy stole jest elementem kultury osobistej.

 

Wizyta w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej

W dniu 1 października 2021 roku uczniowie NSPdP udali się z wizytą do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Działdowie.  Spotkanie z Panią bibliotekarką było doskonałą okazją do poznania zawodu bibliotekarza od podszewki . Młodzież zapoznała się  z księgozbiorem oraz działalnością biblioteki. Dowiedziała się, co trzeba zrobić aby zostać czytelnikiem, do czego służy karta książki i karta czytelnika, jak ułożone są książki na półkach oraz co to jest katalog. Uczniowie  dowiedzieli się, że w bibliotece można spędzać  twórczo i aktywnie  czas. Ku zaskoczeniu uczniów w bibliotece nie tylko wypożycza się książki. Współpraca szkoły z Powiatową Bibliotekę Publiczną to kolejny punkt w promowaniu czytelnictwa wśród uczniów i rozbudzaniu zainteresowania literaturą.

 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

Dnia 4 marca 2020 roku uczniowie z NSPdP wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Produkcji Obuwia Vi - GGa - Mi w Działdowie. Kierownik produkcji pani Danuta Krajkowska oprowadziła grupę młodzieży przybliżając specyfikę i charakter wykonywanych prac. Opowiedziała o technologii produkcyjnej oraz różnorodności stanowisk pracy w zakładzie. Uczestnicy poznali produkcję obuwia z podziałem na poszczególne działy: krojownia, solwentowy, druk, sublimacyjny, szwalnia, wytryskarki  i  w efekcie końcowym dział sprawdzania jakości oraz pakowania bucików. Na halach produkcyjnych uczniowie bezpośrednio zetknęli się z pracą osób oraz z nowoczesnymi urządzeniami i maszynami do produkcji obuwia. Nasza wizyta okazała się miłym zaskoczeniem dla pracowników i wprowadziła wszystkich w przyjazną i życzliwą atmosferę.

Wycieczka zawodoznawcza spełniła oczekiwania wszystkich uczniów i opiekunów. Po przyjściu do szkoły wśród niektórych uczniów wywiązała się ciekawa dyskusja na temat pracy i własnej przyszłości zawodowej. Okazuje się, że szukanie pracy wymaga zaangażowania, wiedzy o rynku pracy oraz dużo cierpliwości i czasu.

 

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW Z NSPdP W DZIAŁDOWIE
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W dniu 02.10.2019 r. odbyło się szkolenie dla uczniów z NSPdP w Działdowie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyło w szczególności uczestnictwa w praktykach zawodowych na terenie placówki oraz zakładach pracy na terenie miasta Działdowo.

Szkolenie miało na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie nieszczęśliwych wypadków,
  • postępowania w sytuacjach zagrożeń tj. np.: pożaru, awarii.

W szkoleniu wykorzystano filmy instruktażowe i poglądowe.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz