Doradztwo edukacyjno-zawodowe

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW Z NSPdP W DZIAŁDOWIE
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W dniu 02.10.2019 r. odbyło się szkolenie dla uczniów z NSPdP w Działdowie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyło w szczególności uczestnictwa w praktykach zawodowych na terenie placówki oraz zakładach pracy na terenie miasta Działdowo.

Szkolenie miało na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie nieszczęśliwych wypadków,
  • postępowania w sytuacjach zagrożeń tj. np.: pożaru, awarii.

W szkoleniu wykorzystano filmy instruktażowe i poglądowe.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz