Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno–zawodowe dla wychowanków OREW i uczniów NSPdP  jest przygotowaniem do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjno – zawodowych opartych na poznaniu siebie, systemu edukacyjnego oraz rynku pracy przy wsparciu nauczycieli oraz doradców zawodowych.

Działania skierowane są do trzech grup adresatów: wychowanków/uczniów, specjalistów, pozostałej kadry współrealizującej działania oraz rodziców i opiekunów prawnych. Dobrze przygotowany wychowanek/uczeń jest gotowy do świadomego wyboru edukacyjno – zawodowego. Potrafi jasno określić swoje plany i cele życiowe, mocne i słabe strony, talenty i w jaki sposób je wykorzystać w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Wie jak uzyskać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, możliwości dokształcania się. Potrafi wskazać jakie znaczenie ma stan zdrowia i warunki psychofizyczne na wybór przez niego zawodu. Ma okazję do zapoznania się z zawodem od podszewki i rozmowy z jego przedstawicielem.

Każdy rodzic/opiekun prawny otrzymuje wsparcie w sprawie dylematów edukacyjnych i zawodowych swoich dzieci.

 

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA

Dnia 4 marca 2020 roku uczniowie z NSPdP wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Zakładu Produkcji Obuwia Vi - GGa - Mi w Działdowie. Kierownik produkcji pani Danuta Krajkowska oprowadziła grupę młodzieży przybliżając specyfikę i charakter wykonywanych prac. Opowiedziała o technologii produkcyjnej oraz różnorodności stanowisk pracy w zakładzie. Uczestnicy poznali produkcję obuwia z podziałem na poszczególne działy: krojownia, solwentowy, druk, sublimacyjny, szwalnia, wytryskarki  i  w efekcie końcowym dział sprawdzania jakości oraz pakowania bucików. Na halach produkcyjnych uczniowie bezpośrednio zetknęli się z pracą osób oraz z nowoczesnymi urządzeniami i maszynami do produkcji obuwia. Nasza wizyta okazała się miłym zaskoczeniem dla pracowników i wprowadziła wszystkich w przyjazną i życzliwą atmosferę.

Wycieczka zawodoznawcza spełniła oczekiwania wszystkich uczniów i opiekunów. Po przyjściu do szkoły wśród niektórych uczniów wywiązała się ciekawa dyskusja na temat pracy i własnej przyszłości zawodowej. Okazuje się, że szukanie pracy wymaga zaangażowania, wiedzy o rynku pracy oraz dużo cierpliwości i czasu.

 

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW Z NSPdP W DZIAŁDOWIE
W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W dniu 02.10.2019 r. odbyło się szkolenie dla uczniów z NSPdP w Działdowie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczyło w szczególności uczestnictwa w praktykach zawodowych na terenie placówki oraz zakładach pracy na terenie miasta Działdowo.

Szkolenie miało na celu uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie nieszczęśliwych wypadków,
  • postępowania w sytuacjach zagrożeń tj. np.: pożaru, awarii.

W szkoleniu wykorzystano filmy instruktażowe i poglądowe.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz