Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie
Stronę prowadzi pracownia Introligatorsko-Poligraficzna - WTZ Działdowo

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 20
13-200 Działdowo
tel./fax 023/ 697 76 27
e-mail: zk.dzialdowo@psoni.org.pl
NIP 571-16-55-979

PROJEKT - 28 marzeń w drodze na szczyty

Przekaż 1% podatku *** KRS 0000 260155 *** Nr konta 43 1240 5338 1111 0000 5067 0178     www.e-pity.pl
WAŻNA INFORMACJA!!!   kliknij