PFRON

 

Dofinansowanie ze środku PFRON projektu w ramach obszaru F
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku
„Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej”

 

Prace remontowe i wymiana wyposażenia w pracowniach: zaradności społecznej i gospodarstwa domowego polegających głównie na:

1) remoncie pracowni: zaradności społecznej i gospodarstwa domowego
- skucie płytek ze ścian,
- skucie cokołów przypodłogowych
- gruntowanie ścian,
- malowanie sufitów,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie lamperii,
- uzupełnienie ubytków, 
- zabudowa rur wodno-kanalizacyjnych,
- zabezpieczenie pomieszczeń,
- ułożenie płytek na ścianie
- wyrównanie podłogi
- ułożenie paneli na podłodze
- ułożenie listwy przypodłogowej

 

2) wymiana wyposażenia w pracowni gospodarstwa domowego:
- wymiana szafek kuchennych, blat stołu i zakup wyposażenia (lodówka, taboret kuchenny, 2 piekarniki, mikrofalówka, kuchenka gazowa, zmywarka, zlewozmywak, okap kuchenny, 5 krzeseł),

 

3) wymiana wyposażenia w pracowni zaradności społecznej:
- wykonanie szafy na materiały do terapii, komody, stołu, biurka i zakup 5 krzeseł).

Łączny koszt realizacji projektu: …………. zł w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON: ………… zł, własne środki przeznaczone na realizację projektu: …………… zł


W TRAKCIE REALIZACJI

 


Pilotażowy program REHABILITACJA 25 PLUS
dla absolwentów NSPdP

PSONI Koło w Działdowie realizuje  umowę na realizacji programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego ze środków PFRON.

Od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2024 już po raz kolejny 11 absolwentów NSPdP będzie mogło kontynuować uczestnictwo w pilotażowym programie .

Cel programu to zachowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Termin realizacji ; 01.09.2023r do 31.08.2024r.

Wysokość dofinasowania; 396 000,00 zł

 ” SPARTAKIADA Z WIOSNĄ PO ZDROWIE”
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
z placówek kształcenia specjalnego

XVIII SPARTAKIADY "Z WIOSNĄ PO ZDROWIE" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego Zadanie zostało zrealizowane  pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz Starosty Działdowskiego.
W rywalizacji podczas konkurencji sportowych, ale i w wielu innych atrakcjach (brało udział 10drużyTermin imprezy; 17 i 18 maja 2023r.,                      

Główne dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania zostało pozyskane ze środków PFRON Oddział Warmińsko - Mazurski.

 


Dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru F
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku
„Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej”

 

Prace remontowe korytarza, pomieszczenia doradcy zawodowego,balustrad i pochwytów przy schodach polegających głównie na:

1) wymiana balustrad, pochwytu przy schodach i podjazdu w budynku WTZ
- usunięcie starych balustrad, pochwytu przy schodach i podjazdu,
- montaż nowych kompletnych balustrad, pochwytu przy schodach i podjazdu;

2) malowanie korytarza i pomieszczenia doradcy zawodowego: 
- gruntowanie ścian,
- malowanie sufitów,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie lamperii,
- uzupełnienie ubytków, 
- zabudowa rur wodno-kanalizacyjnych,
- zabezpieczenie pomieszczeń,
- ułożenie płytek przy umywalce

3) ułożenie pytek na podłodze
-skucie cokolika betonowego
-gruntowanie podłogi
- wyrównanie podłogi
- ułożenie cokolika
- ułożenie płytek na podłodze

Łączny koszt realizacji projektu: 47 398,80 zł w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON: 35 956,40 zł, własne środki przeznaczone na realizację projektu: 11 442,40 zł

 


Pilotażowy program „REHABILITACJA 25 PLUS”
dla absolwentów NSPdP

30 sierpnia 2022 r. PSONI Koło w Działdowie podpisaliśmy umowę na realizacji programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego ze środków PFRON.

Od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 już po raz czwarty 7 absolwentów NSPdP będzie mogło kontynuować uczestnictwo w pilotażowym programie .

Cel programu to zachowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Termin realizacji ; 01.09.2022r do 31.08.2023r.

Wysokość dofinasowania; 180 000,00 zł

 


” SPARTAKIADA Z WIOSNĄ PO ZDROWIE”
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
z placówek kształcenia specjalnego

SPARTAKIADY "Z WIOSNĄ PO ZDROWIE" dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z placówek kształcenia specjalnego Zadanie zostało zrealizowane  pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie oraz Starosty Działdowskiego.
W rywalizacji podczas konkurencji sportowych, ale i w wielu innych atrakcjach (brało udział 10 druży.

Termin imprezy; 19 i 20 maja 2022r.,  

Program obejmował konkurencje sportowe dostosowane do stopnia niepełnosprawności jej uczestników, liczne atrakcje dodatkowe, jak koncert Natalii Pawelskiej, spotkanie integracyjne przy grillu, dyskotece z Creative Fun, zabawę plenerową „Tropem Sprawności” po terenie Miasta Działdowo oraz kącik zabaw. Podczas inauguracji Spartakiady obecnością zaszczycili nas: Patroni Honorowi, władze Starostwa Powiatowego, Miasta Działdowa, sponsorzy oraz liczni goście i kibice, m.in.: z Przedszkola „U Misia” i Przedszkola nr 3 w Działdowie.

    SPARTAKIADA przebiegła pomyślnie, szczególnie, że wyjątkowo dopisała nam pogoda, nie tylko ta pięknie słoneczna, ale również nasza wewnętrzna, która mobilizowała do zaangażowania i wysiłku. Zawodnicy obdarowani nagrodami, medalami i miejmy nadzieję, cudownymi wrażeniami, deklarowali chęć powrotu za rok. Pozdrawiamy zatem sportowo, wesoło i słonecznie !!!

        

Główne dofinansowanie w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania zostało pozyskane ze środków PFRON Oddział Warmińsko - Mazurski.

 


Dofinansowanie ze środków PFRON projektu  w ramach obszaru F
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku
„Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej”

 

Prace remontowe w pracowniach: stolarskiej, terapeutycznej, plastycznej, korytarza i pokoju kierownika WTZ polegających głównie na:
 

1) wymiana drzwi w trzech pracowniach WTZ:
- usunięcie starych drzwi i futryn,
- montaż nowych kompletnych drzwi z futrynami ;

 

2) malowanie korytarzy i pokoju kierownika: 
- gruntowanie ścian,
- malowanie sufitów,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie lamperii,
- uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie pomieszczeń,

 

Łączny koszt realizacji projektu: 24 539,65 zł w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON: 19 631,72 zł, własne środki przeznaczone na realizację projektu: 4 907,93 zł

 


Pilotażowy program „REHABILITACJA 25 PLUS”
dla absolwentów NSPdP i OREW

PSONI Koło w Działdowie realizuje projekt zgodnie z umową na realizację  programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego ze środków PFRON.

Od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 już po raz kolejny  absolwenci NSPdP i OREW będą mogli kontynuować rehabilitację i naukę  w pilotażowym programie .

Cel programu to zachowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Termin realizacji ; 01.09.2021r do 31.08.2022r.

Wysokość dofinasowania; 150 000,00 zł


„Międzypokoleniowa MiniSpartakiada PSONI Koło w Działdowie”

Zadanie będące przedmiotem umowy nr 2/SKTR/2021 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, która została zawarta w dniu 13 maja 2021 roku pomiędzy: Starostą Dziadowskim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie

Celem zadania; Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami po ponad rocznej izolacji domowej związanej z pandemią COVID-19 oraz zintegrowanie społeczności placówek PSONI.

Termin realizacji; 9 czerwca 2021r

Opis Zadania; Impreza została zorganizowana i przeprowadzona zgodnie z planem
i wcześniejszymi założeniami. Inauguracja spotkania odbyła się na terenie zielonym przy siedzibie PSONI. Konkurencje sportowe z podziałem na drużyny międzypokoleniowe tzn. od najmłodszych do najstarszych w składzie każdej z nich, przeprowadzono w sąsiadującym Orliku Szkoły Podstawowej nr 1 w Działdowie. W spartakiadzie  wzięło udział 300 osób w tym 170 to osoby z niepełnosprawnościami. W trakcie imprezy zapewniono dobre warunki dla wszystkich uczestników, ich aktywizację po ponad rocznej izolacji domowej związanej
 z pandemią COVID-19 oraz integrację społeczności placówek PSONI. Przeprowadzono dużo zabaw, konkurencji sportowych dopasowanych możliwości zawodników. Na zakończenie wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne i medale. W trakcie imprezy odbywała się degustacja potraw w zakresie zdrowego żywienia oraz tradycyjnie potraw z grilla wszystkich uczestników placówek PSONI biorących udział w spotkaniu oraz gości
i pracowników PSONI. Został zachowany w pełni integracyjny charakter imprezy, dzięki wspaniałej zabawie w przygotowanych do możliwości psychofizycznych uczestników placówek stacji tematycznych/dodatkowych atrakcje w postaci stacji baniek mydlanych, twórczości sensoplastyki, stacji zdjęć, stacji plastycznych o tematyce wakacyjnej, loterii fantowej oraz  tańców integracyjnych.

Kwota dofinasowania; „Zadanie dofinansowano ze środków PFRON w kwocie 9 900,00 PLN

 


Dofinansowanie ze środków PFRON projektu  w ramach obszaru F
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku
„Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej”

 

Prace remontowe w pracowniach: stolarskiej, terapeutycznej, plastycznej, introligatorsko-poligraficznej i Sali rehabilitacyjno-ruchowej polegających głównie na:
 

1) renowacji podłogi w sali rehabilitacji ruchowej:
- cyklinowanie parkietu (59m2),
- dwukrotne lakierowanie parkietu,
- szpachlowanie podłogi,
- o listwowanie pomieszczenia,
- wykonanie progu z parkietu;

 

2) malowanie 4 z 12 pomieszczeń-pracowni (pracownia stolarska, pracownia terapeutyczna, pracownia plastyczna, pracownia introligatorsko-poligraficzna)
- gruntowanie ścian,
- malowanie sufitów,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie lamperii,
- uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie pomieszczeń,
- skucie obecnego cokolika,
- ułożenie nowego cokolika na wysokość 0,33 m 

 

Łączny koszt realizacji projektu: 21 065,85 zł w tym kwota dofinansowania ze środków PFRON: 16 852,68 zł, własne środki przeznaczone na realizację projektu: 4 210,17 zł

 


Pilotażowy program „REHABILITACJA 25 PLUS”
dla absolwentów NSPdP i OREW

PSONI Koło w Działdowie realizuje projekt zgodnie z umową na realizację  programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego ze środków PFRON.

Od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 już po raz pierwszy  absolwenci NSPdP i OREW będą mogli kontynuować rehabilitację i naukę  w pilotażowym programie .

Cel programu to zachowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Termin realizacji; 01.09.2020r do 31.08.2021r.

Wysokość dofinasowania; 150 000,00 zł


Piknik Integracyjny „Niepełnosprawni i chcą i mogą”

 

Zadanie będące przedmiotem umowy nr 2/SKTR/2020 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, która została zawarta w dniu 23 lipca 2020 roku pomiędzy: Starostą Dziadowskim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie

Celem zadania było ukształtowanie we własnym otoczeniu pozytywnych postawy wobec siebie, uzyskanie atmosfery  życzliwości, współpracy i wzajemnego zrozumienia szczególnie przez dzieci i młodzieży placówek PSONI, a także pokazanie, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału  wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa. Pokazano, że Niepełnosprawni nie tylko chcą i mogą ,ale przede wszystkim mają do tego prawo.

Termin realizacji: 22 września 2020r.

Opis Zadania: Na terenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie odbyło się spotkanie integracyjne uczestników placówek PSONI w Działdowie  pt. „Niepełnosprawni i chcą i mogą”. Wykwalifikowana kadra  WTZ, ŚR-R, OREW i NSPdP w Działdowie zajęła się przygotowaniem i oprawą uroczystości. Planując to spotkanie mieliśmy nadzieję, że będzie to integracja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uświetniana poprzez prezentację umiejętności twórczych poszczególnych uczestników placówek. Mieliśmy nadzieję, że będzie to czas, kiedy wszyscy razem będziemy mogli się spotkać i zapomnieć o tych trudnych chwilach izolacji. Wrzesień okazał się początkiem kolejnych zachorowań i musieliśmy spotkanie dostosować do panującej sytuacji w kraju i powiecie.  Ze względów bezpieczeństwa impreza przebiegła w pełnym reżimie sanitarnym, oraz  w podziale na grupy. Wychowankowie, uczniowie i uczestnicy placówek w swoich salach i grupach przygotowywali się do prezentacji swoich prac. Myślą przewodnią było; „Mikrofon dla każdego” lub „Dzieło naszych rąk”. Każda grupa miała przygotować to, co dla nich jest najważniejsze, co lubią najbardziej robić i czym mogą się pochwalić. Mogły to być piosenki, wiersze, obrazy, rękodzieło wykonane techniką dowolną. Ważne, żeby wpisywały się w hasło spotkanie „Niepełnosprawni i chcą i mogą”. Spotkanie rozpoczęło się 22 września 2020r. o godzinie 10.00. W tym dniu przedstawiciele grup, dostali dokładną informację o przebiegu całego spotkania. Wszyscy uczestnicy prezentowali się pięknie w zielonych koszulkach zakupionych w ramach zadania (kolor nadziei). Jedną z atrakcji była „Fotobudka”, żeby zachować procedury i zasady bezpieczeństwa   został przygotowany  godzinny harmonogram robienia zdjęć. Uczestnicy wcześniej przygotowali sobie różne śmieszne gadżety, które później wykorzystywali. Na placu przed budynkiem PSONI, była  wystawa zdjęć z sesji fotograficznej pt. „Niepełnosprawni i chcą i mogą”, każdy mógł podejść i podziwiać swoje koleżanki i swoich kolegów. W trakcie całej imprezy, można było poczęstować się potrawami z grilla, wypić kawę i zjeść coś słodkiego, a  kuchnia w tym dniu na zakończenie lata serwowała lody w rożku. Podsumowanie/prezentacja prac i twórczości uczestników poszczególnych placówek, odbyła się na świeżym powietrzu,  żebyśmy wszyscy razem chociaż na chwilę pobyli ze sobą i przede wszystkim osiągnęli cel zadania jakim była integracja osób z niepełnosprawnościami po izolacji domowej związanej z pandemią COVID-19 oraz  pokazanie, jak traktujemy siebie samych.

Kwota dofinasowania;  „Zadanie dofinansowano ze środków PFRON w kwocie 9 900,00 PLN

 


 


Wyrównywanie różnic między regionami III obszar B

W ramach „Programu Wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B: likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania: MAMY DOBRE MANIERY, NIE DLA NAS SĄ BARIERY” realizacja projektu w latach 2019/2020

umowy |nr 1/B/2019 zawartej w dniu 11 października 2019

Projekt zrealizowany został w budynkach placówek PSONI a był przedmiotem umowy |nr 1/B/2019 zawartej w dniu 11 października 2019 roku pomiędzy: Powiatem Działdowskim,
a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Działdowie, o dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowaniem objęto bariery w poruszaniu się i komunikowaniu się.

Projekt polegał na: a)wymianie drzwi ewakuacyjnych zewnętrznych na przesuwne z kurtyną powietrzną, b)zakupieniu i zamontowaniu 5 ekranów 50” – tzw. elektronicznych newsletterów szkolnych wraz z oprogramowaniem i playerem sterującym, w ciągach komunikacyjnych,   usprawnienie i poprawa przekazu bieżących komunikatów, informacji organizacyjnych, dla wszystkich osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków alternatywnej komunikacji;
c) zakupieniu i zamontowaniu 6 interaktywnych paneli dotykowych ze zintegrowanym systemem do tworzenia materiałów i kart edukacyjnych (3 sztuki 55” i 3 sztuki 65”), zakupieniu kabli HDMI umożliwiających podłączenie paneli do istniejących komputerów d) zakupieniu i zamontowaniu łącznie 6 uchwytów/wózków do interaktywnych paneli dotykowych, e) zakupie i instalacji 6 zestawów oprogramowania: Boardmaker oraz Speaking Dynamically Pro, które umożliwią bieżące dostosowywanie sposobu komunikacji i tworzenia materiałów indywidualnych, do umiejętności i możliwości poszczególnych wychowanków/uczniów placówek beneficjenta.

 


Pilotażowy program „REHABILITACJA 25 PLUS”
dla absolwentów NSPdP i OREW

PSONI Koło w Działdowie realizuje projekt zgodnie z umową na realizację  programu "Rehabilitacja 25 plus" finansowanego ze środków PFRON.

Od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020  po raz pierwszy  absolwenci NSPdP i OREW będą mogli kontynuować rehabilitację i naukę  w pilotażowym programie "Rehabilitacja 25 plus".

Cel programu to zachowanie ciągłości oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Termin realizacji; 01.09.2019r do 31.08.2020r.

Wysokość dofinasowania z PFRON; 180 000,00 zł

 


” SPARTAKIADA Z WIOSNĄ PO ZDROWIE”
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
z placówek kształcenia specjalnego
    
                        

Zadanie będące przedmiotem umowy nr 1/SKTR/2019 na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, która została zawarta w dniu 26 marca 2019 roku pomiędzy: Starostą Dziadowskim a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.

Główne dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania zostało pozyskane ze środków PFRON Oddział Warmińsko - Mazurski.


Termin realizacji; 28 - 30 maja 2019 roku pod Honorowym Patronatem  Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie i Starosty Działdowskiego.
Opis projektu; Spartakiada to impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest organizowana cyklicznie od 15 lat. Propaguje sport jako jedną z form szeroko pojętej rehabilitacji. Umożliwia podjęcie trudu walki i osiągania sukcesu, które to niejednokrotnie tylko w takich okolicznościach są do „zdobycia”. Impreza stwarza rzeczywiste warunki do integracji środowiska osób pełnosprawnych (uczniów szkół masowych) z beneficjentami dofinansowania. Kształtuje się w ten sposób wartości wśród młodzieży, których nie przekażą żadne słowa i najlepsze referaty. Tego roku integracja została zaznaczona poprzez udział jako kibiców: uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lidzbarku
(ze względu na korzystanie z ich hali sportowej), podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej MARIO w Lidzbarku oraz szkół wspierających organizację w postaci wolontariatu (LO w Lidzbarku oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Lidzbarku). W imprezie wzięło udział 16 drużyn z kilku województw. W imprezie uczestniczyło 206 osób
z niepełnosprawnością intelektualną, a ogólna liczba uczestników to 621 osoby.
Adresatami projektu; osoby z niepełnosprawnością intelektualną, będące uczestnikami placówek kształcenia specjalnego z terenu całej Polski.

Celem zadania było;  Integracja uczniów placówek kształcenia specjalnego z terenu Polski wraz z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną ze szkół masowych, ale również  promowanie zdrowia poprzez aktywne uczestnictwo w Spartakiadzie.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz