NFZ

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższa jest radość z pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość triumfu i szczęście samodzielności, opanowania i władania.”

/Janusz Korczak/


 


 

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W CZASIE PANDEMII

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA OREW/NSPdP/Pilotażu REH25/NFZ W CZASIE PANDEMII

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CELU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM KORONAWIRUSEM

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA INFEKCJI/ZAKAŻENIA

ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU LEKARSKIEG0, PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ PROWADZONYCH W OREW/NSPdP/REH25plus/WWR

PROCEDURA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ W TRYBIE AMBULATORYJNYM

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz