O nas

Świetlica Rewalidacyjno–Rehabilitacyjna (ŚR-R) prowadzona w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Działdowskiego. Bardzo istotne brakujące ogniwo w systemie. Placówka przeznaczona jest dla osób dorosłych ze znaczną
i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Umożliwia ona uczestnikom świetlicy kontynuację i prowadzenie systemowej i cyklicznej terapii, rewalidacji oraz rehabilitacji dorosłych osób z wieloraką sprzężoną niepełnosprawnością. Aktualnie uczestnikami ŚRR jest 7 osób korzystających z zabiegów fizjoterapeutycznych, fototerapii i muzykoterapii mających na celu uniknięcie regresu fizjologicznego, usprawnianie fizyczne oraz rugowanie bólu. Są to osoby, które zakończyły edukację i rewalidację w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczym i Niepublicznej Szkole Specjalnej Przyspasabiającej do Pracy i z przyczyn formalnych nie kwalifikują się na Warsztaty Terapii Zajeciowej.

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz