O nas

Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna dla osób dorosłych z Niepełnosprawnością Intelektualną została utworzona, jako brakujące ogniwo w systemie. Jest to następna komórka prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.

Uczestnikami świetlicy, są dorosłe osoby głęboko i znacznie niepełnosprawne intelektualnie, którzy: nie kontynuują zajęć edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym i Niepublicznej Specjalnej Szkole Przysposabiającej do Pracy ze względu na osiągnięty wiek wytyczonymi przepisami oświatowymi, nie korzystają ze świadczeń rehabilitacyjno-leczniczych ze względu na osiągnięty wiek wytyczony przepisami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej ze względu na niekwalifikujący się ich stan chorobowy.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz