Jak się szkolimy

TYDZIEŃ SZKOLENIOWY - luty 2024

Tradycyjnie już wolniejszy czas ferii wykorzystujemy na podnoszenie swoich kompetencji. I tak w dniach 22 – 26 stycznia doskonaliliśmy się dla osiągnięcia najlepszych standardów naszej codziennej pracy.

Poza analizowaniem, konsultacjami specjalistów, omawianiem najtrudniejszych problemów codziennych zmagań odbyliśmy szkolenia zewnętrzne:

„Bezpieczeństwo w świetle przepisów oświatowych i pozaoświatowych – obowiązki szkoły, nauczycieli, odpowiedzialność, interwencja, dokumentacja”

oraz

„Standardy ochrony małoletnich – jak prawidłowo opracować i wdrożyć”

Szkolenia pozwoliły usystematyzować zagadnienia związane z odpowiedzialnością, przepisami regulującymi naszą pracę oraz wspomóc w wyzwaniu dostosowania dotychczas obowiązujących procedur postępowania do nowych wymogów prawnych w zakresie standardów ochrony małoletnich.

Na koniec tygodnia, aby zebrać siły na kolejny semestr, poddaliśmy się treningowi autogennemu i warsztatom relaksacyjnym.

Jak zawsze TYDZIEŃ był pracowity umysłowo i przyjemnie relaksujący.


Szkolenie: „STOSOWANA ANALIZA ZACHOWAŃ W PRACY Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU” - kwiecień 2023

W dniach 18 i 19 kwietnia 2023 roku, w ramach doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji, kadra pomocowa nauczycieli odbyła szkolenie ze stosowanej analizy zachowań w bezpośredniej pracy z osobami w spektrum. Szkolenie dofinansowane było ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracownicy pozyskali wiedzę o podstawach stosowania analizy zachowań i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, monitorowania postępów pracy, kroki kontroli poleceniowej wg Schramma i umiejętności w zakresie kształtowania systemu motywacyjnego.

Codzienna nasza praca związana z asystowaniem dzieciom, młodzieży i dorosłym - osobom z niepełnosprawnościami, podczas procesu edukacyjno-terapeutycznego, doświadcza trudnymi zachowaniami, nieprzewidywalnymi reakcjami, czy atakami autoagresji i agresji. Szkolenie pozwoliło na pozyskanie kompetencji w zakresie wiedzy o autyzmie i całym jego spektrum, podstawowej problematyce zachowań, ale przede wszystkim wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, motywowaniu dzieci i młodzieży do pracy i umiejętnym reagowaniu na charakterystyczne dla spektrum autyzmu zachowania i trudności.

Centrum Terapii Behawioralnej  - w postaci Pani Beaty Ignaczewskiej - realizator szkolenia, od wielu lat szkoli naszą kadrę merytoryczną, superwizuje naszą pracę terapeutyczną i edukacyjną; posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest certyfikowanym superwizorem behawioralnym, współautorem publikacji dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe – z zakresu systematycznej terapii dzieci z autyzmem opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania.


SZKOLENIOWE FERIE 2023

Zaplanowaliśmy tradycyjnie „Tydzień Szkoleniowy Ferie 2023”, wyszły dwa i jak się rozpędziliśmy, tak w drugim tygodniu nastąpiła kontynuacja rozpoczętych spotkań. Skupiliśmy się na bardzo praktycznych umiejętnościach radzenia sobie z właściwym pozycjonowaniem ciała podczas bezpośredniej pracy, bezpiecznym dla dziecka i nas przenoszeniem, transportowaniem, pielęgnacją. Popracowaliśmy nad swoją duszą, dobrym samopoczuciem poprzez spotkania zespołów m.in.: w naszej kawiarence (przy dobrej kawie), zajęcia na siłowni, fitness, ale także odbyliśmy pracę z własnym temperamentem, asertywnością, nad emocjami, czy poziomem stresu – tym samym zadbaliśmy o swój potencjał zachowując zdrowy egoizm i dążąc do rozwoju osobistego. Nie zabrakło warsztatów przypominających z I pomocy przedmedycznej i bardzo przydatnego szkolenia z nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jak bardzo potrzeba nam takiego wspólnego czasu.

 

„MIĘDZYNARODOWA  KLASYFIKACJA FUNKCJONOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE” oraz „ICF – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR NFZ”

Szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Szkolenie online dla nauczycieli pt. „Darmowe narzędzia do pracy zdalnej”

Doskonalenie umiejętności w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w czasie pandemii i wynikającej z tego pracy zdalnej

Międzynarodowa Konferencja„Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”

Terapia behawioralna 2019

Język migowy 2019

Szkolenie - AAC sierpień 2019

Szkolenia do 2019

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz