Jak się szkolimy

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz