O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej to miejsce dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, które posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej osoby te nabywają umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz przygotowywane są do podjęcia pracy na miarę swoich potrzeb i możliwości.
Naszych 11 pracowni oferuje zajęcia terapeutyczne, w trakcie których uczestnicy mają szanse rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania, poszerzać wiedzę i doświadczenia życiowe. Dodatkowo umożliwiamy korzystanie z zajęć rehabilitacyjnych oraz pomoc psychologa.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz