O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy. WTZ działa przy Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Działdowie. Każdy jego uczestnik ma prawo a wręcz obowiązek korzystania z wszelkich form terapii i rehabilitacji zgodnie z indywidualnym programem terapii. Rada programowa, którą stanowi personel warsztatu rozwiązuje problemy, ocenia pracę i wyznacza dalsze kierunki działania WTZ.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Działdowie liczy 55 uczestników. Dbamy o ich optymalny rozwój psychofizyczny, poprawę zaradności, samodzielności oraz lepsze przystosowanie społeczne dzięki systematycznej pracy. Działamy na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków rozwoju dla osób niepełnosprawnych, rehabilitujemy ich zawodowo i społecznie. Oferujemy opiekę i specjalistyczną pomoc.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz