PROO

 

Przyjdź, Spróbuj, Obejrzyj, No I zostań z nami

 

 

Zadanie Przyjdź, Spróbuj, Obejrzyj No I zostań z nami służy wsparciu zadań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wsparciu misji i kosztów działalności statutowej, w tym budowanie kapitału ludzkiego i zasobów organizacji, poprzez przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu uroczystości i imprez integracyjno – kulturalnych oraz zaktualizowanie strategii rozwoju PSONI.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczestniczenia w życiu publicznym rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych, u których nieprawidłowy rozwój skutkuje ograniczeniami prawa obywatelskich.

Grupą, do której adresowane jest zadanie nie ma granic wiekowych, głównie skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się, dorastającej, nabywającej umiejętności w zakresie samodzielności od najmłodszych lat, a mających w tym zakresie problemy, ograniczenia i bariery, wynikające z różnych powodów: choroby, niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeń wieku rozwojowego, czy czynników środowiskowych - najogólniej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt ma służyć wzmocnieniu podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez umożliwienie im czynnego uczestniczenia w cyklu imprez, budowaniu społeczeństwa otwartego na obecność w nim osób z niepełnosprawnością oraz zwiększeniu wpływu tych osób na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego. Mając wsparcie rodziny, terapeutów, nauczycieli oraz lokalnej społeczności, łatwiej odnajdą się w codziennym życiu i pokonają swoje bariery.

Zadanie obejmuje cykl imprez integracyjno-kulturalnych, promujących aktywność twórczą osób z niepełnosprawnością intelektualną, działalność organizacji pozarządowej, zaprezentowanie udzielanych form wsparcia oraz problematyki osób z niepełnosprawnościami i w zakresie społecznym i rodzinnym.

W zadaniu znajdują się dwa jubileuszowe lata:

1 – impreza XXV-lecia OREW i WTZ, X-lecia NSPdP

2 – impreza XXX-lecia PSONI

3 – konferencja warsztatowa - kończąca projekt.

Zadanie opiewa na termin od 01 marca 2023 do 28 lutego 2025r.

 

JUBILEUSZ TRZECH PLACÓWEK

W dniu 18 i 19 października 2023r. obchodziliśmy wewnętrzny JUBILEUSZ TRZECH PLACÓWEK PSONI Koło w Działdowie: 25-lecie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, 25-lecie Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz 10-lecie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. A wszystko w ramach zadania Przyjdź, Spróbuj, Obejrzyj No I zostań z nami.

To pierwszy punkt trzyletniego cyklu imprez integracyjno-kulturalnych, dofinansowanych ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

Uroczystości towarzyszyły liczne emocje, prezentacje przygotowanych publikacji, prac konkursowych i nagród za udział w konkursie „NASZE LATA”, odsłonięcie murali, a także możliwość zrobienia portretu - karykatury. Pierwszy dzień uwieńczony został pysznymi tortami.

 

Drugi dzień wewnętrznych jubileuszy placówek PSONI Koło w Działdowie, każda z nich świętowała odrębnie. Na 25-lecie OREW i 10-lecie NSPdP kolejnego dnia zapewniono wychowankom i uczniom moc atrakcji. Rano obejrzeliśmy FILM JUBILEUSZOWY: „Przyjdź, Spróbuj, Obejrzyj, No I zostań z nami!” – w nawiązaniu do hasła przewodniego. Później był iluzjonista, który czarował wspólnie z dzieci. Najmłodsi mieli okazję odwiedzić „MAGICZNY POKÓJ”, w którym było kolorowo i wesoło - słowem sensorycznie. A po wszystkich grupach i oddziałach wędrował cały dzień DUSZECH JUBILEUSZEK, z pozytywnym przesłaniem dla każdego, dodatkowo obdarowując upominkami. Aby świętowanie srebrnych godów OREW i cynowych NSPdP zapamiętano „na słodko” kawiarenka „SŁODKI ZAKĄTEK” serwowała wyśmienitą kawę i ciasto.

Ten dzień uroczystości również został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

 

ZAPRASZAMY DO POZNANIA NASZYCH DZIAŁAŃ.
Zobaczcie jak pracujemy, co oferujemy. Poznajcie nas bliżej i bądźcie z NAMI!!!
„Przyjdź, Spróbuj, Obejrzyj No I zostań z nami” – to film przygotowany z okazji obchodów jubileuszy:
25-lecia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego,
25-lecia Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz
10-lecia Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – placówek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie.
Nagranie było możliwe w ramach zadania Przyjdź, Spróbuj, Obejrzyj No I zostań z nami, dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

 

 

SPACER ŚLADAMI HISTORII

https://online.fliphtml5.com/dmoqr/hwbp/

 

 

PIRACI I WYSPA SKARBÓW

https://online.fliphtml5.com/dmoqr/xovn/

 

 

ZACZAROWANY ŚWIAT ZUZI

https://online.fliphtml5.com/dmoqr/pytz/

 

 

ZACZAROWANY ŚWIAT ZUZI - w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

https://online.fliphtml5.com/dmoqr/fzzh/

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz