Warning: PHP Startup: MySQL server has gone away in /nowa.psonidzialdowo.org/common/functions/db.php on line 7
Nagrody i wyróżnienia - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie

Nagrody i wyróżnienia

Stowarzyszenie za swoją pracę i zaangażowanie było wielokrotnie nagradzane
W 2007 r. otrzymało srebrny medal w kategorii „Pracodawca nie przedsiębiorca”, za szczególną wrażliwość społeczną i odpowiedzialną politykę personalną, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych;
W 2010 r. otrzymało dyplom i statuetkę od „Kapituły Bijących Serc”, za aktywny udział w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy;
W 2014 r. Stowarzyszenie zostało odznaczone „Medalem Miasta Działdowo” w uznaniu szczególnych zasług doceniając wszelki wysiłek odwagę w tworzeniu godnych warunków dla osób niepełnosprawnych.
W 2015 r. z okazji 25-lecia polskiej transformacji, wyróżnienie w uznaniu za wniesiony wkład w rozwój odrodzonej polskiej samorządności i życia obywatelskiego oraz zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej;
W roku 2016 Stowarzyszenie otrzymało nagrodę zespołową od Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej,

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz