Misja i cele

Misją Stowarzyszenia jest:
● dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,  
● wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest:
● działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną,
● tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
● prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym,
● działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
   
 Członkami  Stowarzyszenia są:
●  Rodzice, opiekunowie prawni i faktyczni oraz członkowie rodzin;
●  Osoby z niepełnosprawnością intelektualną posiadające świadomość członkostwa;
●  Przyjaciele w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz