OREW

OŚRODEK REHABILITACYJNO - EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy od dnia 8 czerwca 2020r.
przywraca zajęcia na terenie placówki
– na podstawie  
Rozporządzenia MEN z dnia 3 czerwca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.990)
– uchylenie zapisu par. 2 ust. 1a pkt. 4 o zawieszeniu zajęć w OREW.

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz