Rehabilitacja zawodowa

REHABILITACJA ZAWODOWA

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Działdowie obok szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej objęci są rehabilitacją zawodową. Rehabilitacja ta odbywa się pod kierunkiem instruktora zawodu.

Instruktor zawodu prowadzi zajęcia z zakresu:

  • poradnictwa zawodowego
  • doradztwa zawodowego
  • orientacji zawodowej

Na koniec roku terapeutycznego uczestnicy zdają egzamin zawodowy przed komisją w skład, której wchodzi instruktor zawodu oraz dwóch terapeutów.

W WTZ istnieje sekcja zainteresowań zawodowych, na której odbywają się warsztaty dziennikarskie i indywidualne koło językowe. Poza tym uczestnicy biorą udział w spotkaniach, prelekcjach z doradcą zawodowym, kształcą swoje zainteresowania, doskonalą współpracę w grupie, uczęszczają na wycieczki m.in. do OHP, UP.

Jedną z metod motywującą do dokładnej i rzetelnej pracy jest wyróżnienie uczestnika w postaci pracownika miesiąca, pracownika roku.

Przed wytypowaniem miejsca praktyk zawodowych bierze się pod uwagę przede wszystkim umiejętności i predyspozycje zawodowe danego uczestnika z wykorzystaniem jego mocnych stron. Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej, jak i poza jego siedzibą.

Grupa uczestników jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie, gdzie w zależności od posiadanego statusu systematycznie zgłaszają swą gotowość do podjęcia pracy zawodowej. Uczestniczą w szkoleniach z Powiatowego Urzędu Pracy, w Targach Pracy.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

ZAJĘCIA Z INSTRUKTOREM ZAWODU

WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI, PODMIOTAMI I ORGANIZACJAMI

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz