Rehabilitacja zawodowa

REHABILITACJA ZAWODOWA

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Działdowie obok szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej objęci są rehabilitacją zawodową. Rehabilitacja ta odbywa się pod kierunkiem instruktora zawodu.
Instruktor zawodu prowadzi zajęcia z zakresu:
•    poradnictwa zawodowego
•    doradztwa zawodowego
•    orientacji zawodowej
Na koniec roku terapeutycznego uczestnicy zdają egzamin zawodowy przed komisją w skład, której wchodzi instruktor zawodu oraz dwóch terapeutów.
Jedną z metod motywującą do dokładnej i rzetelnej pracy jest wyróżnienie uczestnika w postaci pracownika miesiąca, pracownika roku.
Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej, jak i poza jego siedzibą.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz