Rehabilitacja zawodowa

REHABILITACJA ZAWODOWA

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Działdowie obok szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej objęci są rehabilitacją zawodową. Rehabilitacja ta odbywa się pod kierunkiem instruktora zawodu.
Instruktor zawodu prowadzi zajęcia z zakresu:
•    poradnictwa zawodowego
•    doradztwa zawodowego
•    orientacji zawodowej
Na koniec roku terapeutycznego uczestnicy zdają egzamin zawodowy przed komisją w skład, której wchodzi instruktor zawodu oraz dwóch terapeutów.
Jedną z metod motywującą do dokładnej i rzetelnej pracy jest wyróżnienie uczestnika w postaci pracownika miesiąca, pracownika roku.
Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej, jak i poza jego siedzibą.

 

„Miasteczko zawodów i umiejętności-Warmia i Mazury 2023”

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie mieli okazję uczestniczyć w przedsięwzięciu pod nazwą „Miasteczko zawodów i umiejętności-Warmia i Mazury 2023”. Celem przedsięwzięcia była promocja kształcenia zawodowego, szczególnie w zawodach deficytowych. Podczas spotkania zwiedzaliśmy stanowiska na których prezentowano  zawody deficytowe „od podszewki” w następujących branżach: budowlana, zdrowotna, transportowa, drzewno-meblaska, edukacujna,elektroenergetyczna,finansowa,gastronomiczna,mechaniczna oraz motoryzacyjna. Uczestnicy  mieli okazję spróbować swoich sił przy wykonywaniu zadań ,związanych z danym zawodem oraz wziąć udział w minikonkursach organizowanych przy każdym stanowisku.

 

REKLAMA ZAWODÓW

W miesiącu sierpniu młodzież WTZ uczestniczyła w zajęciach grupowych z orientacji zawodowej.Spotkanie miało na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, której ważnym elementem jest podejmowanie decyzji dotyczącej wyboru zawodu.Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak wygląda praca w danym zawodzie na określonym stanowisku . 
Zadaniem było wykonać plakat o tematyce -Mój wymarzony zawód a nastepnie zaprezentować na forum grupy.Takie umiejętności jak kreatywność ,wyobraźnia oraz komunikatywność mogą być  przydatne w budowaniu ścieżki kariery zawodowej. 

 

 

EGZAMIN ZALICZONY!!

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie mieli okazję wykazać się wiedzą na temat rynku pracy oraz znajomością umiejętności zawodowych.
Posiadaną wiedzę mogą wykorzystać jako przyszli pracownicy oraz odbywając staże, praktyki zawodowe, kursy i szkolenia.
Warto inwestować w rozwijanie zdolności komunikacyjnych, zarządzanie czasem, kreatywność, umiejętności technologiczne, umiejętności interpersonalne oraz zdobywanie specjalistycznych kwalifikacji. I tego życzymy naszym uczestnikom po zaliczonym egzaminie.
Miniony rok terapeutyczny był czasem pełnym pracy i przeżyć. Każdy z Was kończy go z nową wiedzą i wspomnieniami. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i serce wkładane w każdą wykonywaną czynność. Samych wspaniałości i pięknych chwil podczas urlopu oraz wracajcie do nas z dobrą energią i zapałem. 
Udanych Wakacji!

 

JAK  ZOSTAĆ ŻOŁNERZEM  ZAWODOWYM?

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie mieli okazję uczestniczyć podczas defilady  wojskowej oraz zwiedzić stanowiska informacjne promujace służbę wojkową.
Młodzież mogli obejżeć sprzęt wojskowy oraz dotnąć.
Na czym polega zawód żołnierz? Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych kraju, zobowiązana do obrony jego granic. Może wykonywać zadania bojowe w innych państwach, uczestniczyć w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania. Ze względu na stopnie wojskowe wyróżnia się wśród żołnierzy: szeregowych, podoficerów, chorążych, oficerów.
Cechami żołnierza zawodowego są: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, prawdomówność i solidarność zawodowa.
Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami służb mundurowych  oraz otrzymać ulotki informacyjne na temat służby wojskowej.

 

Wizyta studyjna w celu poznania dalszej drogi zawodowej

W miesiącu czerwcu br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w celu poznania dalszej drogi zawodowej. Uczestnikom zostały przedstawione zadania Powiatowego Urzędu Pracy, które mają zapobiegać bezrobociu. Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat sztucznej inteligencji która niebawem zmieni rynek pracy i ułatwi funkcjonalność firm. Urząd pracy wspiera osoby bezrobotne i poszukujące pracy kierując na staż, szkolenia, świadcząc usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Uczestnicy spotkania zadawali pytania dotyczące dalszego rozwoju zawodowego.

 

OD PROJEKTU DO REALIZACJI

Druk 3D jest technologią o coraz większej popularności oraz ilości zastosowań.

Grafik 3D to coraz częściej przywoływany zawód w kontekście tych najlepiej płatnych.

Jest to praca twórcza, która daje wiele satysfakcji, lecz wymaga również kreatywności i znajomości specjalistycznych programów komputerowych.

Nasi uczestnicy mieli okazję projektować modele 3D w programie Tinkercad CAD, za pomocą którego stworzyli swoje projekty 3D do druku.

Projekty zostały zaprojektowane i wydrukowane podczas kursu komputerowego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie.

 

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ - SZANSĄ DLA CIEBIE

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie mieli okazję uczestniczyć w wizycie studyjnej w Zakładzie Aktywności Zawodowej  w Ostródzie.
Celem spotkania było poznanie dzialalności i funkcjonowania  ZAZ. Dla osób z niepełnosprawnościami praca w zakładzie aktywności zawodowej jest często pierwszym krokiem i szansą do samodzielnego  życia. 
Daje im poczucie wartości, umożliwia rozwój i samorealizację, jest formą terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej .Godność zawodowa wiąże się z poczuciem odpowiedzialności za jakość i efekty pracy.
Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie zajmuje się nkiszczeniem dokumentów,produkowaniem podpałki oraz prowadzeniem działu gastronomii. 
Uczestnicy WTZ mieli okazję poznać czynności wykonywane na danym stanowisku pracy. 
Dla uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej było to nowe doświadczenie i okazja do kontynuacji dalszej współpracy.

 

FIRMA MEBELUX – PRZYSZŁYM PRACODAWCĄ

W miesiącu kwietniu br. młodzież Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach orientacji zawodowej odwiedzili  firmę Mebelux w Ostródzie mieli okazję  spotkać się z przedstawicielami zawodów i zobaczyć wykonywaną pracę na danym stanowisku pracy.
Firma Mebelux specjalizuje się od ponad 23 lat w produkcji mebli biurowych, począwszy od prostych systemów wielostanowiskowych po ekskluzywne meble gabinetowe.
Młodzież dowiedziała się, na jakich stanowiskach pracy można zostać zatrudnionym w firmie. Uczestnicy  mogli podejść do stanowiska pracy i obserwować proces produkcji pod okiem pracownika firmy. Dowiedzieliśmy się że firma wykonuje zlecenia na terenie kraju a także zagranicę.
Elastyczny rynek pracy wymaga od potencjalnych pracowników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci ustawicznego kształcenia się w zawodzie. 
Głównym celem spotkania było wzbogacenie wiedzy uczestników dotyczące pracy na stanowisku: pakowacz, magazynier, kontroler jakości ,operator ciągu produkcji. Przedstawiciel firmy poinformował uczestników  na czym polega praca w dziale  handlowym oraz zaopatrzenia. Spotkanie odbyło się w miłej i  przyjaznej  atmosferze.
To była kolejna w tym roku wycieczka z cyklu wycieczek zawodoznawczych przed nami następne. 

 

WTZ z wizytą w HEINZ GLAS

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie uczestniczyli w wizycie studyjnej w firmie Heinz Glas w Działdowie.Celem spotkania było poznanie stanowisk pracy oraz  proces produkcji opakowań szklanych dotyczący branży perfumeryjnej i kosmetycznej.
Przemysł szklarski wymaga doświadczenia, które zdobywa się nieco dłużej niż w innych branżach.
Dla uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej było to nowe doświadczenie i zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania firmy Heinz Glas.

 

„CYFROWY NARZĘDZIOWNIK”- WTZ W DZIAŁDOWIE

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie zakończyli  udział w kursie komputerowy zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Działdowie.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy  zapoznali się z harmonogramem kursu a następnie młodzież przystąpiła do nauki sporządzania CV które wykorzystają w dalszej drodze zawodowej. Poznano podstawy druku 3D a także tworzono prezentację multimedialną na dowolny temat.

Uczestnicy mieli okazję poznać tematykę dotyczącą sztucznej inteligencji która w dzisiejszych czasach ma wiele zastosowań w różnych dziedzinach.

Współczesny pracodawca poszukuje kandydatów którzy przede wszystkim mogą pochwalić się konkretnymi umiejętnościami.  

Kursy i szkolenia aktywizują nas zawodowo co wpłynie pozytywnie na jakość naszej pracy na określonym stanowisku pracy.

 

ROK 2023 ROKIEM UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Posiadanie odpowiednich umiejętności umożliwia ludziom skuteczne poruszanie się po zmianach na rynku pracy oraz pełne zaangażowanie.  Umiejętności do wykonywania danej pracy są bardzo istotne z punktu widzenia przedsiębiorców. Pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w danej branży. 
Takie „ubranżowienie” przyczynia się do zrównoważonego wzrostu zatrudnienia.
Nasi uczestnicy także zdobywają nowe umiejetności uczestnicząc w kursach a także realizując rehabilitację zawodową u lokalnych pracodawców oraz na terenie WTZ.

 

AKTYWNOŚĆ W DZIAŁANIU  - NABYTE   UMIEJĘTNOŚCI

Praktyki zawodowe to czas na praktyczne przygotowanie do zawodu, a także zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Zdobywamy wiedzę i doświadczenie od specjalistów, poznajemy tajniki pracy w danym zawodzie. Uczestnicy podczas spotkania z poradnictwa zawodowego z instruktorem zawodu opisywali swoje czynności i obowiązki które wykonują podczas rehabilitacji zawodowej u pracodawców. Po szczegółowym opisaniu, czynności  zawodowe oraz zdobyte umiejętności zostały omówione.

 

 

FIRMA 2HD - ZŁAP ZA STERY DO SWOJEJ KARIERY

W ramach poznania zawodów oraz struktury organizacyjnej firmy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Działdowie odwiedzili firmę 2HD . Firma zajmuje się dekoracją opakowań szklanych różnego asortymentu.Elastyczny rynek pracy wymaga od potencjalnych pracowników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci.
Głównym celem wycieczki było kształtowanie wśród młodzieży świadomości dotyczącej planowania własnej kariery zawodowej i ukierunkowanie na podjęcie właściwej decyzji zawodowej.
Dla uczestników Warsztatów Terapii Zajeciowej było to nowe doświadczenie i okazja do kontynuacji dalszej współpracy.

 

TARGI PRACY

21 października w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczestnicy WTZ mieli okazję uczestniczyć w Targach Pracy. Targi pracy to wydarzenie przyciągające wiele osób poszukujących zatrudnienia czy rozważających zmianę miejsca zatrudnienia. Targi pracy to idealna okazja do spotkania z pracodawcą oraz pozostawienia swojego CV, okazja do stworzenia sieci kontaktów, poznania interesujących nas firmy i znalezienia pracy. 
Udział w wydarzeniach poświęconych rozwojowi kariery ułatwia nawiązanie kontaktu między pracownikami a pracodawcami. Uczestnicząc w takim wydarzeniu  poznaliśmy aktualne oferty pracy, stażu, szkoleń oraz kursów.

 

UCZESTNICY WTZ- ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Konkurencyjność na współczesnym rynku pracy wymaga posiadania wysokich umiejętności zawodowych. Aby je osiągnąć należy systematycznie zdobywać wiedzę fachową i doskonalić umiejętności w ramach rehabilitacji zawodowej.

Podczas cotygodniowych praktyk zawodowych można zauważyć, że uczestnicy WTZ stają się bardziej odpowiedzialni i sumienni, przez co lepiej poznają specyfikę pracy w danym zawodzie. W poszukiwaniu nowych doświadczeń zdobywają  nowe umiejętności i kompetencje zarówno życiowe jak i zawodowe.

 

ORIENTACJA ZAWODOWA DROGOWSKAZEM DO SUKCESU

Odbywanie praktyki zawodowej u pracodawcy a także doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy na terenie WTZ ma na celu pokazać uczestnikom, jak wygląda praca w danym zawodzie na określonym stanowisku, zapoznać ich z obowiązkami i umożliwić zdobycie doświadczenia w danej branży. Takie praktyczne poszerzanie kompetencji to szansa na zweryfikowanie swoich predyspozycji. Dzięki praktyce zawodowej można poznać tajniki pracy w danym zawodzie, zorientować się, czy odpowiada mi taka praca. To także ważny punkt w CV osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy.

Pracodawca może bowiem przyuczyć młodą osobę do pracy w swojej firmie a w przyszłości, jeśli się sprawdzi, zatrudnić ją.

To dzięki praktykom nabywamy doświadczenie związane z pracą z ludźmi i poznajemy, jak dana firma działa od podszewki. Taka wiedza może być bardzo przydatna w budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Praca praktykanta niekiedy polega na robieniu rzeczy drobnych i prostych te proste czynności jakie dostajemy do wykonania są dla firmy dużą pomocą.

 

Kalejdoskop zawodów-moje miejsce na rynku pracy

       W miesiącu styczniu br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego.  Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom na uporządkowanie informacji o swoich doświadczeniach życiowych, umiejętnościach i zainteresowaniach. Predyspozycje te będą pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzania życiorysu i listu motywacyjnego. W trakcie warsztatów poruszano zagadnienia dotyczące autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą. Zostały omówione drogi i metody poszukiwania pracy  a także została przedstawiona emisja filmów o zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Uczestnicy układali rozsypane elementy z których powstał  przedstawiciel  zawodu  i dzięki temu  poznali  pracą ludzi na różnych stanowiskach oraz ich narzędzia pracy. Aby wzmocnić poczucie własnej wartości uczestnicy warsztatów na odrysowanej dłoni wpisywali lub rysowali swoje umiejętności, zainteresowania oraz cechy charakteru co bardzo wzmocniło ich dowartościowanie oraz integrację grupy. Na zajęciach panowała miło i przyjazna atmosfera.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz