Rehabilitacja zawodowa

REHABILITACJA ZAWODOWA

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Działdowie obok szeroko rozumianej rehabilitacji społecznej objęci są rehabilitacją zawodową. Rehabilitacja ta odbywa się pod kierunkiem instruktora zawodu.
Instruktor zawodu prowadzi zajęcia z zakresu:
•    poradnictwa zawodowego
•    doradztwa zawodowego
•    orientacji zawodowej
Na koniec roku terapeutycznego uczestnicy zdają egzamin zawodowy przed komisją w skład, której wchodzi instruktor zawodu oraz dwóch terapeutów.
Jedną z metod motywującą do dokładnej i rzetelnej pracy jest wyróżnienie uczestnika w postaci pracownika miesiąca, pracownika roku.
Praktyki zawodowe organizowane są zarówno w Warsztacie Terapii Zajęciowej, jak i poza jego siedzibą.


 

UCZESTNICY WTZ- ZDOBYWAJĄ NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Konkurencyjność na współczesnym rynku pracy wymaga posiadania wysokich umiejętności zawodowych. Aby je osiągnąć należy systematycznie zdobywać wiedzę fachową i doskonalić umiejętności w ramach rehabilitacji zawodowej.

Podczas cotygodniowych praktyk zawodowych można zauważyć, że uczestnicy WTZ stają się bardziej odpowiedzialni i sumienni, przez co lepiej poznają specyfikę pracy w danym zawodzie. W poszukiwaniu nowych doświadczeń zdobywają  nowe umiejętności i kompetencje zarówno życiowe jak i zawodowe.

 

ORIENTACJA ZAWODOWA DROGOWSKAZEM DO SUKCESU

Odbywanie praktyki zawodowej u pracodawcy a także doskonalenie umiejętności samodzielnej pracy na terenie WTZ ma na celu pokazać uczestnikom, jak wygląda praca w danym zawodzie na określonym stanowisku, zapoznać ich z obowiązkami i umożliwić zdobycie doświadczenia w danej branży. Takie praktyczne poszerzanie kompetencji to szansa na zweryfikowanie swoich predyspozycji. Dzięki praktyce zawodowej można poznać tajniki pracy w danym zawodzie, zorientować się, czy odpowiada mi taka praca. To także ważny punkt w CV osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy.

Pracodawca może bowiem przyuczyć młodą osobę do pracy w swojej firmie a w przyszłości, jeśli się sprawdzi, zatrudnić ją.

To dzięki praktykom nabywamy doświadczenie związane z pracą z ludźmi i poznajemy, jak dana firma działa od podszewki. Taka wiedza może być bardzo przydatna w budowaniu ścieżki kariery zawodowej.

Praca praktykanta niekiedy polega na robieniu rzeczy drobnych i prostych te proste czynności jakie dostajemy do wykonania są dla firmy dużą pomocą.

 

Kalejdoskop zawodów-moje miejsce na rynku pracy

       W miesiącu styczniu br. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestniczyli w warsztatach z zakresu poradnictwa zawodowego.  Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom na uporządkowanie informacji o swoich doświadczeniach życiowych, umiejętnościach i zainteresowaniach. Predyspozycje te będą pomocne podczas przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz sporządzania życiorysu i listu motywacyjnego. W trakcie warsztatów poruszano zagadnienia dotyczące autoprezentacji w sytuacjach codziennych i podczas rozmów z pracodawcą. Zostały omówione drogi i metody poszukiwania pracy  a także została przedstawiona emisja filmów o zawodach poszukiwanych na rynku pracy. Uczestnicy układali rozsypane elementy z których powstał  przedstawiciel  zawodu  i dzięki temu  poznali  pracą ludzi na różnych stanowiskach oraz ich narzędzia pracy. Aby wzmocnić poczucie własnej wartości uczestnicy warsztatów na odrysowanej dłoni wpisywali lub rysowali swoje umiejętności, zainteresowania oraz cechy charakteru co bardzo wzmocniło ich dowartościowanie oraz integrację grupy. Na zajęciach panowała miło i przyjazna atmosfera.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz