Rehabilitacja ruchowa

REHABILITACJA RUCHOWA

FILM - Rehabilitacja ruchowa

 

CELE OGÓLNE:

 • zwiększenie ogólnej wydolności organizmu;
 • doskonalenie cech motorycznych (szybkość, skoczność, zwinność);
 • rozwijanie sprawności psychofizycznej;
 • korekcja oraz kompensacja odchyleń i braków rozwojowych;
 • kształtowanie koncentracji poprzez gry i zabawy zespołowe;
 • korygowanie wad postawy;
 • utrwalanie nabytych umiejętności;

ZAKRES DZIAŁANIA:

 • zapewnienie w maksymalnym stopniu możliwości efektów w przywracaniu utraconej sprawności psychofizycznej;
 • przeciwdziałanie akinezji (bezruchowi);
 • mobilizowanie deficytu czynnościowo-ruchowego;
 • sterowanie procesem kompensacji i adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego;
 • zapobieganie pogłębieniu skoliozy oraz narastaniu przykurczy;

PROPONOWANE TECHNIKI:

 • gimnastyka korekcyjna;
 • gimnastyka ogólnorozwojowa, ogólnokondycyjna;
 • kinezyterapia psychoruchowa;
 • zabawy i gry ruchowe;
 • elementy gier zespołowych: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa;
 • elementy dyscyplin sportowych - lekkoatletyka, tenis stołowy;
 • gimnastyka na sprzęcie rehabilitacyjnym;

FORMY REALIZACJI:

Realizacja wymienionych celów przebiega w grupach utworzonych pod względem jednostek chorobowych, sprawności psychofizycznej oraz koordynacji ruchów. Dla tych grup zajęcia odbywają się codziennie tj. od poniedziałku do piątku.

W zależności od zaawansowania grupy, możliwości psychoruchowych uczestników w WTZ program obejmuje:

 1. Ćwiczenia wyzwalające własną inicjatywę ruchową, formy zabawowe, ułatwiające kontakt, pomaganie sobie i odczuwanie innych.
 2. Ćwiczenia ogólnokondycyjne, zwiększające ogólną wydolności organizmu.
 3. Ćwiczenia relaksowo-koncentrujące, umożliwiające rozładowanie i wyciszenie napięć emocjonalnych. Osiągnięcia świadomej kontroli czynności ciała i poprawy samopoczucia.
 4. Gry i zabawy ruchowe: rzuty, skoki, podbijanie, podawanie, mocowanie zarówno w plenerze jak i na sali o charakterze aktywizującym i pobudzającym do współpracy w grupie.
 5. Ćwiczenia wpływające na polepszeniu koordynacji psychoruchowej.
 6. Ćwiczenia korekcyjne mające doprowadzić do zmniejszenia lub zatrzymania nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu.
 7. Ćwiczenia porządkowe - zbiórki, tworzenie szeregów, odliczanie, celem utrwalenia i zapamiętywania.

Oprócz zajęć grupowych kilka osób jest objętych rehabilitacją indywidualną, gdyż mają oddzielny program usprawniania.

 • poprzez ćwiczenia uzyskanie poprawy toru oddechowego,
 • zapobieganiu narastania przykurczy poprzez systematyczne ćwiczenia,
 • ćwiczenia wzmacniające gorset mięśniowy,
 • ćwiczenia zapobiegające pogłębieniu skoliozy,
 • ćwiczenia czynno-bierne i oporowe,
 • ćwiczenia wyzwalające własną inicjatywę ruchową,
 • nauka stania i chodzenia,
 • poprawa stabilności postawy i uzyskania lepszej równowagi ciała,
 • masaż leczniczy stosowany przy usuwaniu bólu i wzmożonego napięcia.

W ZAKRES PROGRAMU WCHODZĄ RÓWNIEŻ:

 • wyjazdy na basen;
 • zawody sportowe na terenie placówki;
 • integracyjne turnieje tenisa stołowego.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz