Jak się szkolimy

SZKOLENIOWE FERIE 2023

Zaplanowaliśmy tradycyjnie „Tydzień Szkoleniowy Ferie 2023”, wyszły dwa i jak się rozpędziliśmy, tak w drugim tygodniu nastąpiła kontynuacja rozpoczętych spotkań. Skupiliśmy się na bardzo praktycznych umiejętnościach radzenia sobie z właściwym pozycjonowaniem ciała podczas bezpośredniej pracy, bezpiecznym dla dziecka i nas przenoszeniem, transportowaniem, pielęgnacją. Popracowaliśmy nad swoją duszą, dobrym samopoczuciem poprzez spotkania zespołów m.in.: w naszej kawiarence (przy dobrej kawie), zajęcia na siłowni, fitness, ale także odbyliśmy pracę z własnym temperamentem, asertywnością, nad emocjami, czy poziomem stresu – tym samym zadbaliśmy o swój potencjał zachowując zdrowy egoizm i dążąc do rozwoju osobistego. Nie zabrakło warsztatów przypominających z I pomocy przedmedycznej i bardzo przydatnego szkolenia z nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jak bardzo potrzeba nam takiego wspólnego czasu.

 

„MIĘDZYNARODOWA  KLASYFIKACJA FUNKCJONOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE” oraz „ICF – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR NFZ”

Szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej

BADANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
W OPARCIU O ICF

Szkolenie online dla nauczycieli pt. „Darmowe narzędzia do pracy zdalnej”

Doskonalenie umiejętności w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w czasie pandemii i wynikającej z tego pracy zdalnej

Międzynarodowa Konferencja„Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”

Terapia behawioralna 2019

Język migowy 2019

Szkolenie - AAC sierpień 2019

Szkolenia do 2019

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz