Jak się szkolimy


Terapia behawioralna 2019

Język migowy 2019

Szkolenie - AAC sierpień 2019


Seminarium szkoleniowe w Szwajcarii


Informacja z tygodnia szkoleniowego - Ferie zimowe 2018

Seminarium w Słowenii

Informacja z tygodnia szkoleniowego - Ferie zimowe 2017

Symbol życia czyli wszystko o stomii

Przemieszczanie osób niesamodzielnych ruchowo

Seminarium w Szwecji

Informacja z tygodnia szkoleniowego - zima 2016

System Szkolnictwa Specjalnego w Portugalii

Informacja z tygodnia szkoleniowego - sierpień 2015

Informacja z tygodnia szkoleniowego - zima 2015

Certyfikat terapeuty behawioralnego

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych na Węgrzech

Kurs Kinezjotapingu KT1 i KT2

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w Hiszpanii

Umiejętności terapeutyczne w pracy z dzieckiem i rodziną - podstawy TSR

Szkolenie SI

Szkolenie AAC

Autyzm

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie - formy pomocy, profilaktyka zagrożeń

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz