Jak się szkolimy

Szkolenie praktyczne z oprzyrządowania

Dnia 18 kwietnia od godziny 10:00 zaprosiliśmy do udziału rodziców i pracujących  w PSONI fizjoterapeutów, na szkolenie połączone z prezentacją najnowszych rozwiązań takich, jak wózki specjalistyczne, spacerowe, siedziska ortopedyczne, pionizatory, rowery rehabilitacyjne, urządzenia multifunkcyjne oraz inne sprzęty jak fotelik samochodowy.

Wprowadzenie do praktycznej prezentacji rozwiązań odbyło się poprzez teorię nt: anatomii stawu biodrowego oraz jego prawidłowe zabezpieczenie za pomocą sprzętu ortopedycznego u dzieci z III-V grupy GMFCS, a także informacje o prawidłowym pozycjonowaniu dzieci z IV-V grupy GMFCS w pozycji siedzącej, stojącej z wykorzystaniem sprzętu ortopedycznego, czy podstaw fizjologicznych pionizacji i stosownych rozwiązań korygujących nieprawidłowości.

Część praktyczna obejmowała odpowiedni  dobór, ustawienia i regulacje zaopatrzenia medycznego oraz możliwości pozyskania dofinansowania dla małych pacjentów.

Szkolenie poprowadzili panowie z ramienia Liw Care Technology na województwo warmińsko-mazurskie.

Warto było spojrzeć świeżym okiem na innowacyjne, dobrej jakości wyroby medyczne, realnie wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych.


TYDZIEŃ SZKOLENIOWY - luty 2024

Tradycyjnie już wolniejszy czas ferii wykorzystujemy na podnoszenie swoich kompetencji. I tak w dniach 22 – 26 stycznia doskonaliliśmy się dla osiągnięcia najlepszych standardów naszej codziennej pracy.

Poza analizowaniem, konsultacjami specjalistów, omawianiem najtrudniejszych problemów codziennych zmagań odbyliśmy szkolenia zewnętrzne:

„Bezpieczeństwo w świetle przepisów oświatowych i pozaoświatowych – obowiązki szkoły, nauczycieli, odpowiedzialność, interwencja, dokumentacja”

oraz

„Standardy ochrony małoletnich – jak prawidłowo opracować i wdrożyć”

Szkolenia pozwoliły usystematyzować zagadnienia związane z odpowiedzialnością, przepisami regulującymi naszą pracę oraz wspomóc w wyzwaniu dostosowania dotychczas obowiązujących procedur postępowania do nowych wymogów prawnych w zakresie standardów ochrony małoletnich.

Na koniec tygodnia, aby zebrać siły na kolejny semestr, poddaliśmy się treningowi autogennemu i warsztatom relaksacyjnym.

Jak zawsze TYDZIEŃ był pracowity umysłowo i przyjemnie relaksujący.


Szkolenie: „STOSOWANA ANALIZA ZACHOWAŃ W PRACY Z OSOBAMI W SPEKTRUM AUTYZMU” - kwiecień 2023

W dniach 18 i 19 kwietnia 2023 roku, w ramach doskonalenia zawodowego i podnoszenia swoich kompetencji, kadra pomocowa nauczycieli odbyła szkolenie ze stosowanej analizy zachowań w bezpośredniej pracy z osobami w spektrum. Szkolenie dofinansowane było ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pracownicy pozyskali wiedzę o podstawach stosowania analizy zachowań i funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu, monitorowania postępów pracy, kroki kontroli poleceniowej wg Schramma i umiejętności w zakresie kształtowania systemu motywacyjnego.

Codzienna nasza praca związana z asystowaniem dzieciom, młodzieży i dorosłym - osobom z niepełnosprawnościami, podczas procesu edukacyjno-terapeutycznego, doświadcza trudnymi zachowaniami, nieprzewidywalnymi reakcjami, czy atakami autoagresji i agresji. Szkolenie pozwoliło na pozyskanie kompetencji w zakresie wiedzy o autyzmie i całym jego spektrum, podstawowej problematyce zachowań, ale przede wszystkim wiedzę i umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji, motywowaniu dzieci i młodzieży do pracy i umiejętnym reagowaniu na charakterystyczne dla spektrum autyzmu zachowania i trudności.

Centrum Terapii Behawioralnej  - w postaci Pani Beaty Ignaczewskiej - realizator szkolenia, od wielu lat szkoli naszą kadrę merytoryczną, superwizuje naszą pracę terapeutyczną i edukacyjną; posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest certyfikowanym superwizorem behawioralnym, współautorem publikacji dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe – z zakresu systematycznej terapii dzieci z autyzmem opartej na zasadach Stosowanej Analizy Zachowania.


SZKOLENIOWE FERIE 2023

Zaplanowaliśmy tradycyjnie „Tydzień Szkoleniowy Ferie 2023”, wyszły dwa i jak się rozpędziliśmy, tak w drugim tygodniu nastąpiła kontynuacja rozpoczętych spotkań. Skupiliśmy się na bardzo praktycznych umiejętnościach radzenia sobie z właściwym pozycjonowaniem ciała podczas bezpośredniej pracy, bezpiecznym dla dziecka i nas przenoszeniem, transportowaniem, pielęgnacją. Popracowaliśmy nad swoją duszą, dobrym samopoczuciem poprzez spotkania zespołów m.in.: w naszej kawiarence (przy dobrej kawie), zajęcia na siłowni, fitness, ale także odbyliśmy pracę z własnym temperamentem, asertywnością, nad emocjami, czy poziomem stresu – tym samym zadbaliśmy o swój potencjał zachowując zdrowy egoizm i dążąc do rozwoju osobistego. Nie zabrakło warsztatów przypominających z I pomocy przedmedycznej i bardzo przydatnego szkolenia z nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. 
Jak bardzo potrzeba nam takiego wspólnego czasu.

 

„MIĘDZYNARODOWA  KLASYFIKACJA FUNKCJONOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ZDROWIA I JEJ PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE” oraz „ICF – PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR NFZ”

Szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej

BADANIE FIZJOTERAPEUTYCZNE I PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
W OPARCIU O ICF

Szkolenie online dla nauczycieli pt. „Darmowe narzędzia do pracy zdalnej”

Doskonalenie umiejętności w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w czasie pandemii i wynikającej z tego pracy zdalnej

Międzynarodowa Konferencja„Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny”

Terapia behawioralna 2019

Język migowy 2019

Szkolenie - AAC sierpień 2019

Szkolenia do 2019

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz