Pracownie

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

Po powrocie z wakacji ostro ruszyliśmy do pracy.
Sezon ogórkowy w pełni więc i my wzieliśmy się do pracy.

Wspomnienia z Dni Godności - film
Zajęcia indywidualne - film

W ramach zajęć prowadzonych przez pracownię gospodarstwa domowego uczestnicy uczą się nakrywania do stołu, samodzielnego przygotowania posiłków oraz ich estetycznego podawania. Terapia prowadzona jest w specjalnie do tego celu przygotowanej kuchni. Ważnym celem terapii jest zaznajomienie uczestników z wyposażeniem kuchni, nauka obsługi sprzętu AGD, stosowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ponadto uczestnicy zapoznają się, jakie wartości odżywcze posiadają przetwarzane przez nich produkty.
W zakresie pracowni gospodarstwa domowego leży także nauka kulturalnego zachowania się przy stole oraz czynności porządkowych następujących po spożyciu posiłku.

 

PRACOWNIA INTROLIGATORSKO-POLIGRAFICZNA

W tejże pracowni uczestnicy zdobywają niezbędne umiejętności z zakresu grafiki komputerowej oraz wiedzy introligatorskiej. Uczą się obsługi niezbędnych programów służących do obróbki komputerowej zarówno tekstu jak i grafiki (Microsoft Office, Paint, CorelDrowe, FineReader itp.). Poznają tajniki obsługi kserokopiarki, laminarki, bindownicy, gilotyny do papieru, drukarki, skanera, aparatu fotograficznego.
Zajęcia prowadzone w pracowni introligatorsko-poligaficznej mają również na celu przezwyciężanie lęku przed pracą przy komputerze oraz przy innych urządzeniach biurowych. Kształtują poczucie własnej wartości, rozwijają zainteresowania, rozwijają umiejętności manualne, wdrażają do samodzielnej pracy jak również do pracy w grupach.
W pracowni wykonywane są następujące prace: laminowanie dokumentów, bindowanie (oprawianie) dokumentów, przycinanie papieru do odpowiedniego formatu, kopiowanie na kserokopiarce, skanowanie itp.

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Celem pracowni komputerowej jest kształtowanie umiejętności przekraczania własnego lęku przed pracą przy komputerze, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie własnych zainteresowań, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do samodzielnej pracy jak również do pracy w grupach, zapoznawanie się z funkcjami systemów operacyjnych, pogłębianie wiedzy z zakresu budowy i zasady działania sprzętu komputerowego, doskonalenie umiejętności pracy w edytorze tekstowym, praca w arkuszu kalkulacyjnym oraz gry edukacyjne.

 

PRACOWNIA KRAWIECKA

W pracowni krawieckiej uczestnicy uczą się wykonywania różnych technik krawieckich, dziewiarskich, tkackich i hafciarskich oraz posługiwania się przyborami do ich wykonania. Opanowują podstawowe techniki szycia na maszynie i posługiwanie się żelazkiem. Poznają ściegi podstawowe, ozdobne oraz zdobienie tkaniny przez różnego typu aplikacje. Poznają rodzaje i właściwości materiałów dziewiarskich i krawieckich. W pracowni powstają też prace artystyczne z różnych materiałów krawieckich. Praca w takiej pracowni rozwija zdolności poznawcze, intelektualne, wpływa na sprawność psychomotoryczną, uczy wytrwałości i cierpliwości.

 

PRACOWNIA MUZYKOTERAPII

Muzyka zajmuje istotne miejsce w życiu człowieka. Może wywołać najgłębiej ukryte wspomnienia i skojarzenia, stymulować pracę mózgu, przyspieszać procesy uczenia, może stworzyć możliwość do uzewnętrznienia samego siebie lub zapomnienia o doraźnych problemach oraz wspomagać metody leczenia i rehabilitacji.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest:

  • ujawnianie i odreagowanie negatywnych emocji uczestnika, wyzwalanie jego potrzeb ekspresji, obniżanie poziomu leku oraz wzmożonego napięcia mięśniowego;
  • poprawa komunikacji i integrowania się z grupą;
  • uwrażliwienie kulturowe, poszerzenie zainteresowań muzycznych wzbogacone innymi formami sztuki;
  • zmiana niewłaściwych i nieprawidłowych zachowań psychofizycznych, poprawa ogólnego samopoczucia;
  • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej;
  • rozwijanie uzdolnień muzycznych;

W ramach zajęć z muzykoterapii uczestnicy mają możliwość rozwijania uzdolnień teatralnych w istniejącej grupie teatralnej „Wena”. Członków tej grupy bardzo często można oglądać na scenach teatralnych w wielu miastach Polski. Prezentowane umiejętności z zakresu teatru tańca, żywego słowa czy pantomimy zostały docenione i nagrodzone podczas Ogólnopolskich Przeglądów Teatralnych.

W pracowni muzykoterapii znajdzie się miejsce również dla osób, które preferują inną formę aktywności muzycznej taką jak taniec. Mogą ćwiczyć a potem przedstawić swoje taneczne talenty w działającym zespole tanecznym „Warmianie”.

 

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Terapia prowadzona na pracowni plastycznej obejmuje bardzo szeroki zakres zdobywanych umiejętności. Uwrażliwia na piękno, kształtuje osobowość, umiejętność wyrażania siebie przez sztukę.

       Uczestnicy próbują wyeksponować kolor, rozwijając tym samym swoją ekspresję twórczą. Lepią z gliny, z mas solnych i papierowych poprawiając koordynację dłoni i sprawność palców. Podczas zajęć rozwija się ich pamięć wzrokowa, motoryka ogólna i precyzyjna, umiejętność rozróżniania form (koła, kwadratu, prostokąta, trójkąta), kolorów i ilości. Na pracowni wprowadzane są różne techniki malowania: na płótnie, szkle, łączenia malowania z wyklejaniem kolorowym samoprzylepnym papierem, kulami z plasteliny. Uczestnicy wykazujący zdolności artystyczne sięgają do malowania akwarelami i farbami olejnymi. Szeroka oferta proponowanych technik w terapii plastycznej stwarza każdemu uczestnikowi szansę rozwoju jego umiejętności, orientacji w barwach, różnych fakturach, ale przede wszystkim wyrabia poczucie estetyki, piękna, daję szansę, choć przez chwilę poczuć się artystą.

 

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

W pracowni przyrodniczej uczestnicy nabywają umiejętności oraz wiedzę niezbędną do realizacji podstawowych prac ogrodniczych, oraz prowadzenia przydomowego ogródka. Uczą się pielęgnacji i hodowli rybek akwariowych. Zdobywają umiejętność nazewnictwa gatunków otaczającej roślinności. Utrzymują czystość i porządek wokół placówki PSONI. Poznają zasady użytkowania narzędzi i sprzętu ogrodniczego: kosiarka spalinowa, wykaszarka, nożyce do żywopłotu, odkurzacz do liści, traktorek ogrodniczy. Uczą się także umiejętności zakładania trawników, sadzenia drzewek, krzewów ozdobnych oraz ich właściwej pielęgnacji. Uczestnicy mają także okazję na obserwację zjawisk przyrodniczych, zmienności pór roku, jak również uwrażliwianie na piękno poprzez kontakt z przyrodą.

 

PRACOWNIA STOLARSKA

Witamy - my czyli uczestnicy i instruktor pracowni stolarskiej, jedynej tak naszpikowanej narzędziami i urządzeniami na terenie naszego WTZ.

To co robimy i wykonujemy podczas zajęć przygotowuje nas do samodzielnego funkcjonowania w domu i społeczeństwie, ukierunkowuje i pomaga w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniego zawodu i dalszej naszej rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program pracowni jest ściśle dostosowany do naszych indywidualnych możliwości i predyspozycji.

Dla nas stolarzy nie ma chyba wdzięczniejszego tworzywa do majsterkowania niż drewno (jest ono surowcem otrzymywanym ze ściętych drzew). Jego właściwości jak i szlachetny wygląd czynią z drewna materiał chętnie przez nas stosowany do wykonywania ram obrazowych, kwietników, skrzynek, przyborników na biurka, tac, półek, różnego rodzaju oblistwowań  itd. Poznajemy budowę drewna, jego właściwości, sposoby jego suszenia i przechowywania.

Używamy również materiałów drewnopochodnych tj. sklejka, płyta pilśniowa, MDF, płyta wiórowa. Staramy się łączyć je czasami z metalem czy nawet ze szkłem.

Jak wcześniej wspomnieliśmy mamy duży wybór narzędzi ręcznych jak i urządzeń mechanicznych. Nauczenie się posługiwania nimi i odpowiedniego zastosowania to podstawa naszej wiedzy, obróbka materiałów jest wówczas łatwiejsza.

 

PRACOWNIA TERAPEUTYCZNA

Pracownia terapeutyczna zajmuje się głównie rewalidacją indywidualną osób upośledzonych w stopniu znacznym. Uczestnicy przyswajają sobie podstawowe umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

W zakresie samoobsługi uczą się samodzielnie sygnalizować uczucie głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych, kształcą w sobie umiejętność dbania o higienę osobistą.

Na pracowni prowadzone są również działania w zakresie uspołeczniania uczestników. Uczą się oni reagowania na własne imię i nazwisko, współuczestnictwa w pracy zespołowej, poznawania własnego ciała, pór roku, świata roślin i zwierząt. Mają kontakt ze światem kultury (kino, teatr, telewizja, prasa). Odbywają się również zajęcia mające na celu usprawnianie manualne rąk (malowanie, rysowanie, pisanie), oraz zajęcia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

Jednak głównym celem obszaru oddziaływania w tej pracowni jest wyposażenie uczestnika głębiej upośledzonego w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej był on przygotowany do realizacji zadań życia codziennego - w miarę samodzielnie i godnie.

 

PRACOWNIA WITRAŻU

Pracownia witrażu zajmuje się wykonywaniem ozdób ze szkła. Proces ten jest bardzo długi, potrzebuje precyzji i zaanga­żowania. W pracowni wykonuje się lampki, ozdoby na okna np. serduszka, kwiatki, lampiony, ozdoby okolicznościowe. Zanim jednak będzie można podziwiać te wytwory, uczestnicy pod nadzorem instruktora bardzo długo i starannie wykonują swoje zadania. Każdy uczestnik ma tu swoją rolę, gdyż proces ten dzieli się na trzy etapy:
- przygotowanie szablonu, odrysowanie na szkle i wycięcie,
- modelowanie szkła za pomocą szlifierki,
- łączenie elementów w całość za pomocą cynowania.
Podział zadań przy wykonywaniu witrażu dostosowuje się do indywidualnych możliwości każdego z uczestników. Jest to praca zbiorowa, co pozwala na wykształcenie poczucia odpowie­dzialności zarówno za siebie jak i za resztę grupy.
W pracowni witrażu uczestnicy rozwijają umiejętności takie jak: sprawność manualna, precyzja, dokładność, zaangażowanie, cierpliwość, a także współpraca, odpowiedzialność, które pomogą w dalszej pracy.

 

PRACOWNIA ZARADNOŚCI SPOŁECZNEJ

 

Pracownia terapeutyczna zajmuje się głównie rewalidacją indywidualną osób upośledzonych w stopniu znacznym. Uczestnicy przyswajają sobie podstawowe umiejętności niezbędne w codziennym życiu.

W zakresie samoobsługi uczą się samodzielnie sygnalizować uczucie głodu, bólu, potrzeb fizjologicznych, kształcą w sobie umiejętność dbania o higienę osobistą.

Na pracowni prowadzone są również działania w zakresie uspołeczniania uczestników. Uczą się oni reagowania na własne imię i nazwisko, współuczestnictwa w pracy zespołowej, poznawania własnego ciała, pór roku, świata roślin i zwierząt. Mają kontakt ze światem kultury (kino, teatr, telewizja, prasa). Odbywają się również zajęcia mające na celu usprawnianie manualne rąk (malowanie, rysowanie, pisanie), oraz zajęcia rozwijające percepcję wzrokową i słuchową.

Jednak głównym celem obszaru oddziaływania w tej pracowni jest wyposażenie uczestnika głębiej upośledzonego w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej był on przygotowany do realizacji zadań życia codziennego - w miarę samodzielnie i godnie.

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz