Warning: PHP Startup: MySQL server has gone away in /nowa.psonidzialdowo.org/common/functions/db.php on line 7
PORADNIA LOGOPEDYCZNA - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie

PORADNIA LOGOPEDYCZNA

 

Ogólnodostępna poradnia w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, dla wszystkich wymagających terapii logopedycznej zaburzeń rozwoju i wad mowy. Poradnia prowadzona jest ze środków zakontraktowanych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia są udzielane na podstawie skierowania od lekarza POZ lub poradni specjalistycznych, zgodnie z Wykazem Procedur Medycznych wg klasyfikacji ICD – 9 obejmując:
- terapię afazji i dysfazji,
- ćwiczenia mowy przełykowej,
- terapię defektów wymowy,
- leczenie/ćwiczenia wymowy – inne.
Cykl ćwiczeń obejmuje 30 minutowe seanse, poprzedzone diagnozą logopedyczną i prowadzone wg ustalonego planu terapii opracowanego przez doświadczonych logopedów, w tym neurologopedę.

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, jej rozwój stanowi podstawę kształtowania osobowości dziecka.
Stopień rozwoju mowy zależy od:
- wpływu środowiska
- indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Należy pamiętać, że u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną rozwój mowy wymaga znacznego wsparcia ze strony rodziców i terapeutów.
W naszym ośrodku prowadzona terapia logopedyczna dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego wychowanka/ucznia/pacjenta, która ma formę zarówno zajęć indywidualnych, jak i grupowych.

Z wychowankami/uczniami/pacjentami pracujemy głównie nad zachowaniami komunikacyjnymi. Rozbudzamy potrzebę kontaktu oraz budujemy motywację do mówienia.
Rozwijamy słownictwo, stymulujemy rozwój mowy czynnej, korygujemy wady i zaburzenia mowy. Dążymy do normalizacji napięcia mięśniowego w obrębie twarzy, usprawniamy motorykę narządów artykulacyjnych, usprawniamy tor oddechowy poprzez bierne i czynne ćwiczenia oddechowe. U wychowanków/uczniów/pacjentów, u których nie rozwinęła się mowa werbalna wprowadzane są elementy komunikacji alternatywnej.
Dużym atutem naszej pracy są dwa dobrze wyposażone gabinety logopedyczne gwarantujące różnorodność form i metod pracy z dziećmi. Wszyscy uczestnicy zajęć logopedycznych mają możliwość korzystania z logopedycznych i edukacyjnych programów komputerowych, których funkcjonowanie pozwala na nabywanie systemu językowego z wykorzystaniem tych programów.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz