Projekty

DOSTOSOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRWANOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W DZIAŁDOWIE

PROJEKT ZREALIZOWANY ZOSTAŁ w 2021 roku

DZIĘKI DOFINANSOWANIU Z FUNDACJI PKO BANKU POLSKIEGO

Celem projektu było zwiększenie dostępności wychowanków i uczniów placówek edukacyjnych prowadzonych przez PSONI Koło w Działdowie, będących osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi poprzez: zakup i montaż elementów ułatwiających poruszanie się i komunikowanie się.

W ramach dofinansowania zakupiono listwy odbojnicowe o chropowatej strukturze, listwy narożne, a także tabliczki informacyjne na drzwi – w trzech różnych kolorach, na każde z pięter budynku.

Ostatecznymi beneficjentami darowizny są osoby z niepełnosprawnościami, uczestnicy placówek PSONI Koło w Działdowie, na co dzień spotykający się z wieloma przeszkodami,  utrudniającymi im swobodne poruszanie się. Dlatego też ważne było dla nas zainicjowanie działań prowadzących do umożliwienia im w miarę możliwości bezpiecznego funkcjonowania.

Dofinansowanie zadania dało możliwość przystosowania obiektu, tym samym zapewnienia osobie niepełnosprawnej bezkolizyjnego dojścia do wyznaczonego celu. Wprowadzenie dominanty kolorystycznej, dla każdego piętra innej, a jednocześnie zróżnicowanej w stosunku do ścian wyraźnie różniącej się struktury listew odbojnicowych i narożników, tabliczek na drzwi pomieszczeń z każdego piętra, pozwoliło na wydzielenie głównych ciągów komunikacyjnych i wyraźnie oznakowanych kondygnacji.

Przyznanie darowizy zatem urzeczywistniło cel nadrzędny projektu: dostosowanie w zakresie dostępności placówek edukacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, poprzez ułatwienie poruszania się i komunikowania z otoczeniem. 

Zadanie przyczyniło się do trwałej zmiany w sposobie komunikacji i lokalizacji przestrzennej ONI w budynkach zajmowanych przez placówki PSONI Koło w Działdowie.

 

 

„NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”


SPRAWOZDANIE

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany był w Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Działdowie od września 2019r. do grudnia 2020r. (w ramach umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim od 30.06 – 31.12.2020r.). Adresowany był do uczniów szkoły, ich rodziców oraz nauczycieli i specjalistów, a także w ramach współpracy do drugiej placówki – Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. Ze względu na sytuację epidemiczną w naszym kraju związaną z COVID-19 niektóre zaplanowane działania uległy modyfikacji lub nie zostały zrealizowane. - CZYTAJ DALEJ

 

WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

„MAMY DOBRE MANIERY, NIE DLA NAS SĄ BARIERY” CZYTAJ DALEJ

 

DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU – PROJEKT EDUKACYJNY

W roku edukacyjno-terapeutycznym 2019/2020 nasza placówka przystąpiła do projektu edukacyjnego „DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU”. Inicjatorami tego przedsięwzięcia są nauczyciele placówek edukacyjnych działających na terenie miasta i gminy Działdowo, a do jego realizacji zaangażowali się również wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. CZYTAJ DALEJ

 

Projekt „PODAJ ŁAPĘ”

Projekt „PODAJ ŁAPĘ” realizowany jest w naszych placówkach oświatowych  przez nauczycieli we współpracy ze schroniskiem dla zwierząt w Tatarach. Celem projektu było powstanie 9-osobowej grupy wolontariuszy, która cyklicznie odwiedza schronisko i pełni opiekę nad zwierzętami. Uczestnicy projektu to wychowankowie OREW oraz uczniowie NSPdP, wyróżniający się przede wszystkim dużą wrażliwością na potrzeby zwierząt. Wszyscy wolontariusze mogą pochwalić się KARTĄ WOLONTARIUSZA na podstawie  której pełnią swoją funkcję. W ramach wolontariatu przeprowadzamy na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego zbiórki karmy, misek, obroży, koców i innych potrzebnych psiakom przedmiotów. Poza tym podczas wyjazdów wyprowadzamy psy na spacery, wyczesujemy sierść, przytulamy się i dajemy tyle miłości ile tylko w sobie mamy.

 

PRZYGOTOWANIA DO WALENTYNEK  Z PROJEKTEM
„DZIAŁDOWO BEZ PLASTIKU”

Z okazji Święta Zakochanych przygotowaliśmy walentynkową fotobudkę w kształcie ogromnego serca wykonanego z czerwonych nakrętek po butelkach. Wychowankowie i uczniowie OREW/NSPdP, podczas pracy nad projektem wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Fotobudka będzie atrakcją podczas Balu karnawałowo-walentynkowego. Wykonana praca jest kolejnym etapem projektu „Działdowo bez plastiku”.

 

AKTYWNE GODZINKI, BY STOPIĆ SŁONINKI


 

AUTMON

 

ROWERY

 

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

E-SPOTKANIE Z ZAKRESU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

MIĘDZYPOKOLENIOWA MiniSPARTAKIADA

DOBROSTAN PSYCHICZNY - WARSZTATY DLA RODZICÓW

E-SPOTKANIE

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI ZDROWIA

DZIAŁANIA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA

NASZE PLACÓWKI AKTYWNIE UCZESTNICZĄ W PROGRAMIE "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE",
dlatego też zachęcamy wszystkich do odrobiny ruchu każdego dnia...

PREZENTACJA EWALUACJI - RYBNO 28.08.2020

AKCJA POMAGAMY

KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

KONFERENCJA W NIDZICY

KONFERENCJA W ELBLĄGU

PREZENTACJA EWALUACJI - RYBNO - 28.08.2020

 

WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ = LEPSZA FUNKCJONALNOŚĆ

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz