Kadra

OREW w Działdowie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną, wielospecjalistyczną kadrę merytoryczną realizującą zadania edukacyjno-rewalidacyjne, terapeutyczne, medyczne oraz personel administracyjno-obsługowy. Poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych jest ciągle podnoszony w zakresie doskonalenia zawodowego zewnętrznego i wewnętrznego. Preferowaną przez nas formą są organizowane w placówce tzw. Tygodnie Szkoleniowe, podczas których maraton kilkudniowych kursów, warsztatów i szkoleń przekłada się na zwiększenie kompetencji całej kadry.

Większość pracowników posiada kilkunastoletni staż pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężonymi niepełno-sprawnościami w placówkach PSONI, co upewnia w profesjonalnie podejmowanych działań wobec wychowanka.

KADRA:

Obecnie (stan na luty 2017r.) placówka do realizacji zadań statutowych zatrudnia 77 osób. Bezpośrednio pracujący z dziećmi i młodzieżą to ok. 65% całej kadry:

  • nauczyciele oligofrenopedagodzy, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagog, surdopedagog, muzykoterapeuta, n-l wf,
  • psychologowie, w tym psycholog kliniczny,
  • fizjoterapeuci, w tym terapeuci NDT, PNF, SI,
  • logopedzi, w tym neurologopedzi, surdologopeda,
  • certyfikowani terapeuci behawioralni,
  • certyfikowani terapeuci AAC,
  • dogoterapeuta wraz z certyfikowanym psem-terapeutą.

Pozostali to pracownicy administracyjno-obsługowi (asystenci, pomoce nauczycieli, pracownicy kadr i księgowości, kierowcy, konserwatorzy, obsługa kuchni i porządkowa).

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz