WTZ

Uczestniczki i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej!!! Rodzice i opiekunowie prawni!!!
 

Poleceniem Wojewody  Warmińsko Mazurskiego  i Uchwałą Nr 236/20 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 26 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Zarząd Koła informuje co uchwalono:

Czasowo zawiesić działalność placówek  działających na terenie powiatu działdowskiego:

- Warsztatu Terapii Zajęciowej;
- Świetlicy Rewalidacyjno-Rehabilitacyjnej dla osób dorosłych z NI

 

w terminie od dnia 26 marca do  10 kwietnia 2020 r.:

                                                                                    Zarząd Koła PSONI w Działdowie

 

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

 

 

 

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz