INNE

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz