Władze Stowarzyszenia

ELEKTOR KOŁA
Anna Bonisławska

 

ZARZĄD KOŁA KADENCJA 2019-2023
Anna Bonisławska - Przewodnicząca Zarządu Koła
Andrzej Lutomirski - Wiceprzewodniczący Zarządu Koła
Beata Gawarzycka - Sekretarz Zarządu Koła
Anna Dudek - Skarbnik Zarządu Koła
Teresa Płocharczyk - Członek Zarządu Koła
Dorota Gesek - Członek Zarządu Koła
Elżbieta Boćko - Członek Zarządu Koła

 

KOMISJA REWIZYJNA KADENCJA 2019-2023
Halina Romanowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Ławicka - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Barbara Schmidt - Członek Komisji Rewizyjnej
 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Koła. Komisja składa się z 3 osób (&30 art. 1 określa liczbę członków Komisji na 3 do 5). Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest całkowicie społeczny.

Do zadań Komisji należy kontrola działalności statutowej i finansowej Koła, w szczególności:

  1. prawidłowości sporządzania preliminarzy budżetowych, bilansu i rachunku wyników pod względem rzetelności i zgodności z obowiązującymi przepisami,
  2. rachunkowości Koła pod względem udokumentowania operacji gospodarczych, terminowości zapisów w księgach rachunkowych w odniesieniu do wszystkich źródeł dochodów i kierunków wydatków,
  3. wykonywania przez Zarząd Koła jego statutowych zadań, rzetelnego dokumentowania pracy,
  4. pobierania, ewidencjonowania i wydatkowania składek członkowskich.

 

 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz