Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno–zawodowe dla wychowanków OREW i uczniów NSPdP  jest przygotowaniem do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjno – zawodowych opartych na poznaniu siebie, systemu edukacyjnego oraz rynku pracy przy wsparciu nauczycieli oraz doradców zawodowych.

Działania skierowane są do trzech grup adresatów: wychowanków/uczniów, specjalistów, pozostałej kadry współrealizującej działania oraz rodziców i opiekunów prawnych. Dobrze przygotowany wychowanek/uczeń jest gotowy do świadomego wyboru edukacyjno – zawodowego. Potrafi jasno określić swoje plany i cele życiowe, mocne i słabe strony, talenty i w jaki sposób je wykorzystać w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Wie jak uzyskać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, możliwości dokształcania się. Potrafi wskazać jakie znaczenie ma stan zdrowia i warunki psychofizyczne na wybór przez niego zawodu. Ma okazję do zapoznania się z zawodem od podszewki i rozmowy z jego przedstawicielem.

Każdy rodzic/opiekun prawny otrzymuje wsparcie w sprawie dylematów edukacyjnych i zawodowych swoich dzieci.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz