Dzień jak co dzień

W przygotowaniu

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz