Maj 2022

 

XVII SPARTAKIADA „Z WIOSNĄ PO ZDROWIE”
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Z PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

W dniach 19 i 20 maja 2022 roku, po 3 latach przerwy, spotkaliśmy się na XVII  SPARTAKIADZIE „Z WIOSNĄ PO ZDROWIE” DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Z PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie i Starosty Działdowskiego.  

Ze względu na czas planowania imprezy, w listopadzie 2021 rok, który nie wnosił pewnych informacji, jak wyglądał będzie obecny maj 2022 – grono drużyn zmniejszyliśmy z 16 do 10, a zamiast 3 dni zaplanowaliśmy 2. 

Wśród zawodników znalazły się drużyny z: Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych z Mikołajek, Nidzicy, Olsztyna, Ostródy, Grudziądza, Trzebunia/Sierakowic, Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej im. Pawła Adamowicza z Gdańska, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy z Elbląga oraz drużyny organizatorów czyli OREW i NSPdP w Działdowie. 

SPARTAKIADĘ wsparli liczni sponsorzy i instytucje (w załączeniu podziękowanie). Wśród fundatorów znalazł się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowujący imprezę w kwocie 15 tys. zł, a także nasze Koło PSONI ze środków własnych. Uzyskaliśmy również rzeczową i personalną pomoc od zaprzyjaźnionych instytucji i szkół (w podziękowaniu). 

    Program obejmował konkurencje sportowe dostosowane do stopnia niepełnosprawności jej uczestników, liczne atrakcje dodatkowe, jak koncert Natalii Pawelskiej, spotkanie integracyjne przy grillu, dyskotece z Creative Fun, zabawę plenerową „Tropem Sprawności” po terenie Miasta Działdowo oraz kącik zabaw. Podczas inauguracji Spartakiady obecnością zaszczycili nas: Patroni Honorowi, władze Starostwa Powiatowego, Miasta Działdowa, sponsorzy oraz liczni goście i kibice, m.in.: z Przedszkola „U Misia” i Przedszkola nr 3 w Działdowie.

    SPARTAKIADA przebiegła pomyślnie, szczególnie, że wyjątkowo dopisała nam pogoda, nie tylko ta pięknie słoneczna, ale również nasza wewnętrzna, która mobilizowała do zaangażowania i wysiłku. Zawodnicy obdarowani nagrodami, medalami i miejmy nadzieję, cudownymi wrażeniami, deklarowali chęć powrotu za rok. Pozdrawiamy zatem sportowo, wesoło i słonecznie !!!

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz