Październik 2021

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 13.10.2021r. w placówkach PSONI obchodziliśmy uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania całej kadry, uczniów oraz wychowanków. Następnie głos zabrała Pani Przewodnicząca Anna Bonisławska oraz Pani Dyrektor Karolina Topolewska. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku zebranych gości. W dalszej części uroczystości wręczone zostały akty nadania stopnia awansu zawodowego  oraz nagrody dla zasłużonych pracowników. Następnie wyświetlony został film z życzeniami. Wszyscy byli zadowoleni z przebiegu imprezy oraz sposobu wyrażenia wdzięczności. Była to wspaniała uroczystość. Warto włożyć w organizację takich spotkań serce i wysiłek, by później móc oglądać uśmiech na twarzach naszych pracowników.

 

Nadleśnictwo Dwukoły

Dnia 12 października 2021r. wychowankowie OREW oraz uczniowie NSPdP odwiedzili Nadleśnictwo Dwukoły, podczas trwania wycieczki realizowaliśmy temat – „ Las i jego mieszkańcy” oraz zapoznaliśmy się z specyfiką pracy leśnika. Celem było: rozwijanie i doskonalenie wiadomości z zakresu edukacji leśnej, rozbudzanie zainteresowania przyrodą, wzbogacanie wiedzy na temat lasów i ich mieszkańców, kulturalne zachowanie się na łonie przyrody oraz  kształtowanie postaw społecznych wobec lasów i zasad ich ochrony. Pod czujnym okiem Pani Magdaleny uczyliśmy się wykonywać budki lęgowe - czyli stworzenie miejsca - domu dla ptaków, w którym będą mogły się rozmnażać i wychować swoje potomstwo.

 

XXI Dzień Papieski

"Nie lękajcie się!" Nie lękajcie się tajemnicy Boga, nie lękajcie się Jego miłości i nie lękajcie się słabości człowieka, ani też jego wielkości! Człowiek nie przestaje być wielkim nawet w swojej słabości. Nie lękajcie się być świadkami godności każdej ludzkiej osoby - od chwili poczęcia aż do śmierci.”

"Nie lękajcie się!" To hasło XXI Dnia Papieskiego, który w tym roku odbył się w Placówce 08 października. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to nawiązanie do słów — Non abiate paura — nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Ta najbardziej chyba znana na świecie wypowiedź Jana Pawła II pochodzi      z jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. podczas mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie, inaugurującej jego pontyfikat. Za pośrednictwem tego wezwania Papież podkreślał, że jedynie wiarygodny Kościół - wskazując na Chrystusa - może odpowiedzieć na każdy ludzki lęk, także na ten najpoważniejszy – lęk przed Bogiem i Chrystusem, odmowę słuchania Ewangelii i rzeczywistość zamkniętych serc.

W tym dniu pamięć o wielkim Polaku - Janie Pawle II przybliżyliśmy krótkimi wspomnieniami jego pontyfikat. Następnie wszyscy zostali zaangażowani do wspólnego muzykowania aby poprzez muzykę, śpiew, taniec i grę na instrumentach być bliżej  Ojca Świętego. Wychowankowie, uczniowie, opiekunowie na XXI Dzień Papieski przygotowali prace plastyczne ilustrujące tegoroczne hasło „Nie lękajcie się!” Głównym punktem spotkania było wspólne wykonanie różańca świętego i krótka modlitwa. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano ulubioną pieśń Naszego papieża ,,Barkę”. Wszyscy biorący udział w uroczystości otrzymali słodki poczęstunek w formie kremówek papieskich - ulubionych ciastek Jana Pawła II.

 

„Koncert radości i nadziei”

Na zaproszenie PSONI w Nidzicy wzięliśmy udział w dorocznym wydarzeniu, jakim jest „Koncert radości i nadziei”. Tym razem na scenie w występie solowym, swoje umiejętności wokalne zaprezentowała Klaudia w piosence „Sunday morning”, została przyjęta przez publiczność bardzo serdecznie i nagrodzona gromkimi brawami. Równie ciepło odebrano nasz młodzieżowy zespół „Teraz my”, który zaprezentował się w „Piosence o pomaganiu ludziom”. Otrzymaliśmy nagrody indywidualne i zespołowe. Wracaliśmy… radośni – bo zabawa była świetna i z nadzieją- że takich dni w naszym życiu będzie jak najwięcej.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz