Październik 2021

PAMIĘTAMY !
 
W dniu zadumy i nostalgii PAMIĘTAMY o tych, którzy odeszli.
Nie! Oni nie odeszli, Oni są wśród nas, głęboko w naszych sercach schowani.
I póki biją nasze serca, oni są wokół, tylko poza zasięgiem naszego wzroku.
Jak co roku przed Dniem Wszystkich Świętych odwiedziliśmy cmentarze, powspominaliśmy wszystkich zmarłych z PSONI Koło w Działdowie. Pełni zadumy i refleksji, zapaliliśmy znicze na grobach naszych koleżanek i kolegów, członków Koła, pracowników, uczestników i wychowanków placówek PSONI.
 
 

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz