Rok 2022

Obchody Dnia  Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

Obchody dnia  Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną już za nami.  Dzień ten przypomina o prawie do poczucia wartości i szacunku do samego siebie, a także wymagania tego szacunku ze strony innych ludzi.

I właśnie z okazji tego dnia, Dnia  Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną  PSONI Koło w Działdowie zorganizowało po raz kolejny wspaniałe obchody  połączone z Warmińsko Mazurskimi Dniami Rodziny. Obchody rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Św. w intencji osób
z niepełnosprawnościami. Po niej cała społeczność PSONI, wspólnie z przedstawicielami władz powiatowych i samorządowych, zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji, członków Koła i rodziców wzięła udział w „Marszu Godności”.

 Chociaż dzień przywitał nas deszczem nie przeszkodziło to nam z uśmiechem na twarzach w rytmach muzyki i parasolami nad głową przemaszerować  ulicami miasta Działdowo do siedziby Stowarzyszenia. Po oficjalnym otwarciu obchodów odbyły się występy artystyczne przygotowane przez nauczycieli, terapeutów i uczestników placówek. Radość dzieci, wiara i optymizm osób
z niepełnosprawnościami  sprawiły, że na niebie zaświeciło słońce   i mogliśmy dalsze świętowanie przenieść na świeże powietrze. Było smacznie, kolorowo, wesoło i tanecznie, a przede wszystkim bardzo serdecznej,  rodzinnej atmosferze. Bo jak śpiewały same osoby z niepełnosprawnością „Najlepsza drużyna to Moja Rodzina”.  Tak piękne i wzruszające chwile motywują do działania i pozostają na zawsze w pamięci.

 

Walne Zebranie Członków Koła w Działdowie

24 maj 2022 r. Walne Zebranie Członków Koła w Działdowie zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej za rok 2021. Dziękujemy wszystkim Członkom Koła za liczne przybycie i sprawne przeprowadzenie głosowania.

 

 

Wsparcie dla Ukrainy

Wsparcie i działanie na rzecz drugiego człowieka dbanie o godność i jakość jego życia  to nasza  MISJA, to cele, które na co dzień przyświecają  działalności PSONI. 
Wspieramy się wzajemnie, ale wiemy jak bardzo ważne jest  korzystanie ze wsparcia innych osób. 
Z potrzeby serca i chęci   niesienia pomocy zorganizowaliśmy już po raz kolejny zbiórkę, potrzebnych artykułów dla przybyłych do nas osób z  dotkniętej wojną Ukrainy.
Jak zawsze odzew ze strony rodziców, pracowników PSONI i samych osób z niepełnosprawnościami był ogromny.
Dziękujemy wszystkim za każdą okazaną pomoc.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz