SPARTAKIADA

REGULAMIN XIX SPARTAKIADY „Z WIOSNĄ PO ZDROWIE”

Pliki do pobrania:

1. Organizator:

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy
i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Działdowie
ul. Marii Skłodowskiej–Curie 20, ul. Boya-Żeleńskiego 9, 13–200 Działdowo
tel. 23 697 21 76, faks 23 697 76 27,
email: orew_dzialdowo@op.pl

2. Termin: 22 – 23 maja 2024r.

3. Miejsce: Baza noclegowa:
PSONI Koło w Działdowie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 20
ul. T. Boya-Żeleńskiego 9
13-200 Działdowo


Baza sportowo-rekreacyjna
Stadion MOSIR
ul. Robotnicza 10
13-200 Działdowo
woj. warmińsko – mazurskie


rezerwowo na wypadek niepogody:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1
ul. Władysława Jagiełły 33
13-200 Działdowo


4. SPARTAKIADA adresowana jest do:
Osób z niepełnosprawnością intelektualną, będących wychowankami/uczniami placówek/szkół kształcenia specjalnego z terenu całej Polski, realizujących w nich obowiązek szkolny i obowiązek nauki.


5. Cele imprezy:

 • Integracja wychowanków/uczniów placówek kształcenia specjalnego z terenu Polski wraz z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną ze szkół masowych.
 • Promowanie zdrowia poprzez aktywne uczestnictwo w Spartakiadzie.
 • Wspomaganie rozwoju uczniów niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną przez sport.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z uwzględnieniem dysfunkcji ruchowych.
 • Propagowanie ducha zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie w otoczeniu pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych.
 • Uzyskanie atmosfery życzliwości, współpracy i wzajemnego zrozumienia dla potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

6. Zasady uczestnictwa:

 • Drużyny: 8 – osobowe, z czego 6 wychowanków/uczniów (mile widziany 1 zawodnik wózkowy) oraz 2 opiekunów; możliwy jest przyjazd większej liczby osób (poza drużyną), ale maksymalnie 10 osób łącznie; kolory koszulek uzgadniane będą telefonicznie;
 • W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych konkurencje sportowe odbędą się w przy Szkole Podstawowej nr 1 Zespołu Placówek Oświatowych nr 1, ul. Władysława Jagiełły 33, 13-200 Działdowo

 

 

 • Zgłoszenia należy:

- przesyłać na gotowym formularzu do dnia 15 marca 2024 roku, drogą listowną, faksem lub e-mailem na adres orew_dzialdowo@op.pl, formularz do pobrania na www.psonidzialdowo.org
- kartę zgłoszenia WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI;
- podać w niej pełne informacje kontaktowe (nr tel. komórkowych do opiekunów drużyny);
- w przypadku koniecznych zmian osobowych w składzie drużyny prosimy o powiadamianie telefoniczne;

 • W dniu przyjazdu należy dostarczyć:

- informację o braku przeciwwskazań do udziału w Spartakiadzie oraz przekazanie jej przy rejestracji drużyn (może być wystawiona przez pielęgniarkę placówki, na podstawie dokumentacji medycznej uczestnika);
- zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele imprezy oraz zgody na udostępnienie wizerunku w mediach i portalach społecznościowych;
- kserokopie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, poświadczone za zgodność z oryginałem;

 • Opis konkurencji zostanie przekazany do wiadomości po dokonaniu zgłoszenia (zawodnik na wózku – jeśli będzie w składzie drużyny - wykonuje wszystkie czynności z pomocą opiekuna);

7. Założenia organizacyjne:

 • prosimy o zabezpieczenie się w śpiwory do miejsc noclegowych na salach zajęć,
 • koszty przejazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie,
 • koszty wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie: opłata wynosi 90,00 zł od osoby (wartość tzw. wkładu do kotła) - opłaty będzie można dokonać bezpośrednio w kasie PSONI lub na konto BNP Paribas Bank Polska S.A. 43 1600 1462 1742 6702 6000 0001 z dopiskiem „XIX Spartakiada, udział drużyny np: OREW Działdowo”; na miejscu wydane zostaną obciążające noty księgowe;

Uwaga: Nie będą wystawiane faktury, albowiem nie mamy takiej możliwości;
Koszt tylko wkładu do kotła - ze względu na obniżenie kosztów dla drużyn - zabezpieczamy nocleg i wyżywienie na terenie placówek organizatora;


Prosimy o dostosowanie się do organizacji imprezy i informujemy, że:

 • konieczne jest:

- zabezpieczenie się na wypadek deszczu na dodatkowe punkty programu (poza konkurencjami),
- przywiezienie pogodnego uśmiechu i dużych pokładów energii do zabawy!!!

PROGRAM IMPREZY
DZIEŃ I: 22 maja 2024r. (środa)
10.00 – 11.00 przyjazd drużyn, zakwaterowanie
11.30    obiad
12.30 – 13.00 przejazd drużyn na Stadion MOSiR (ul. Robotnicza 10)
lub przejście na Halę Sportową (ul. Jagiełły 33) – zależnie od pogody
13.00 – 13.30 uroczysta inauguracja na stadionie MOSIR, powitanie uczestników imprezy i honorowych gości
(w przypadku niepogody inauguracja na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Jagiełły 33)
13.30 – 16.30 konkurencje sportowe (w międzyczasie poczęstunek),
16.30 – 17.00 przejazd lub przejście drużyn na teren placówki
18.00    kolacja
19.00 – 21.30 zabawa integracyjna CYRKlandia
grillowanie z dyskoteką
22.00   cisza nocna


DZIEŃ II: 23 maja 2024r. (czwartek)
8.00     śniadanie
9.30 – 11.00 bajkowy Spektakl Rysowania Światłem (Kino Apollo ul. Jagiełły 13)
12.00   obiad
13.00 – 14.00 zakończenie imprezy, rozdanie nagród

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz