Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Doradztwo edukacyjno–zawodowe dla wychowanków OREW i uczniów NSPdP  jest przygotowaniem do podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjno – zawodowych opartych na poznaniu siebie, systemu edukacyjnego oraz rynku pracy przy wsparciu nauczycieli oraz doradców zawodowych.

Działania skierowane są do trzech grup adresatów: wychowanków/uczniów, specjalistów, pozostałej kadry współrealizującej działania oraz rodziców i opiekunów prawnych. Dobrze przygotowany wychowanek/uczeń jest gotowy do świadomego wyboru edukacyjno – zawodowego. Potrafi jasno określić swoje plany i cele życiowe, mocne i słabe strony, talenty i w jaki sposób je wykorzystać w dalszym życiu zawodowym i prywatnym. Wie jak uzyskać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, możliwości dokształcania się. Potrafi wskazać jakie znaczenie ma stan zdrowia i warunki psychofizyczne na wybór przez niego zawodu. Ma okazję do zapoznania się z zawodem od podszewki i rozmowy z jego przedstawicielem.

Każdy rodzic/opiekun prawny otrzymuje wsparcie w sprawie dylematów edukacyjnych i zawodowych swoich dzieci.

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI „PRZYSZŁA PRACA”
SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LOKLANYM RYNKU PRACY

W dniu 28 marca odbyło się spotkanie w ramach zespołu zadaniowego dla rodziców uczniów NSPdP ze specjalistą z Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie na temat „ Przyszła praca” – sytuacja osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyła również młodzież, którą bardzo interesowały omawiane zagadnienia. Pani Beata Wawer, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP przedstawiła możliwości zatrudnienia  w zakładach pracy chronionej. Omówiła rynek pracy w ujęciu statystycznym oraz formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Spotkanie było doskonałą okazją do indywidualnych konsultacji ze specjalistą rynku pracy.

 

Międzynarodowy Dzień Listonosza

Dnia 16 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Listonoszy i Doręczycieli Przesyłek Pocztowych. To święto obchodzone 16 lutego w całej Europie. Jego celem jest docenienie pracy listonoszy i doręczycieli przesyłek, którzy przecież nie maja łatwo. Warto wiedzieć, że w Polsce mamy swoje własne święto – Dzień Poczty Polskiej. Wychowankowie tego dnia poznali specyfikę pracy listonosza i sposób funkcjonowania poczty na podstawie filmów, różnorodnych gier i ćwiczeń. 

 

Doradztwo zawodowe w formie gier i zabaw

Wychowankowie OREW wiedzą, że każda praca jest ważna, potrzebna, że każdy zawód należy szanować, więc z ogromną ochotą, nasi wychowankowie wzięli udział w pogadance oraz w grach i zabawach na temat różnych zawodów ze swoimi wychowawcami. Młodzież z zainteresowaniem słuchała ciekawostek
o odpowiedzialnej pracy służb mundurowych, utrwaliła numery alarmowe oraz udoskonaliła znajomość innych zawodów.

 

WIZYTA W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

W ramach prowadzonego doradztwa zawodowego wychowankowie OREW udali się na wycieczkę zawodoznawczą i zwiedziliśmy Bibliotekę Miejską w Działdowie oraz księgarnię ABC Działdowo. Wychowanie z dużym zainteresowaniem przyglądali się pracy Paniom bibliotekarkom oraz pracującym w księgarni . Podczas danych zajęć wychowankowie poznali różne rodzaje i gatunki książek , mieli również możliwość wypożyczenia oraz zakupu książki, wybranego przez siebie czasopisma itp.

 

WIZYTA NA DWORCU PKP W DZIAŁDOWIE

W ramach prowadzonego doradztwa zawodowego uczniowie OREW-u udali sie na wycieczke zawodoznawcza i zwiedzili dworzec PKP,  jego pomieszczenia i perony. Uczniowie z duzym zainteresowaniem przygladali sie pracy Pani w kasie biletowej. Nastepnie sami probowali zakupic bilet.

 

POZNAJEMY ZAWODY

Podczas zajęć grupowych z doradcą zawodowym uczniowie OREW rozmawiali na temat wyboru zawodu przyszłości. Młodzież omawiała zawody wykonywane przez swoich rodziców oraz jakie korzyści płyną z danych profesji.  Podczas rozmowy uczniowie opowiadali jakie zawody są dla nich interesujące, a  jakie są mniej ciekawe. Po krótkiej pogadance odgadywali jakie zawody wykonują postacie
z odczytanych historyjek.

 

POZNAJEMY ZAWODY FOTOGRAF

Podczas zajęć z zakresu doradztwa zawodowego uczniowie zapoznali się z zawodem fotografa.  Poznali historię fotografii i jej największych twórców, korzystali z  książek, czasopism i albumów
o tematyce fotografii. Podczas cyklu zajęć samodzielnie wykonywali zdjęcia aparatem fotograficznym, których  celem było  wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów, rozwijanie własnej wyobraźni oraz dostrzeganie piękna otaczającego nas świata.

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz