Klub olimpiad specjalnych

Siatkówka Zunifikowana

 

Regionalny Zjazd Delegatów Olimpiad Specjalnych

 

Piłka nożna

 

Kurs Instruktora Sportu Osób Niepełnosprawnych

 

XIII Regionalny Turniej Olimpiad Specjalnych w Tenisie Stołowym

Dnia 17 października 2019r. na terenie miasta Działdowo odbył się XIII Regionalny Turniej Olimpiad Specjalnych w Tenisie Stołowym. Głównym organizatorem imprezy był Klub Olimpiad Specjalnych OREWIACY działający przy Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym oraz Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy - placówkach PSONI Koło w Działdowie. Imprezę objął Honorowym Patronatem Starosta Działdowski.
W turnieju wzięło udział 42 zawodników z takich miejscowości jak: Elbląg, Żardeniki, Jeziorany, Olsztyn, Iłowo oraz Działdowo (WTZ, ŚDS, OREWIACY). Podczas gier obserwowanych, które rozegrane zostały zaraz po otwarciu turnieju, sędziowie dobrali poszczególnych zawodników do grup sprawnościowych. W takich grupach rozgrywali mecze o medale. Cały turniej odbył się w niesamowicie sportowej oraz fair - play atmosferze. Głównymi sędziami naszych zawodów była Pani Teresa Chojnowska oraz Pan Kamil Kurowski. Zawodnicy gospodarzy zdobyli wiele medali: 2 złote, 4 srebrne, 4 brązowe.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim pozostałym sędziom, osobom biorącym udział w przygotowaniach turnieju, zawodnikom Klubów wraz z ich trenerami oraz gościom, którzy uświetnili nasze zawody.

Impreza odbyła się również dzięki zaangażowaniu osób postronnych i tak sponsorami byli:
Starosta Działdowski, FHU MR-AUTO – Kamil Różański, KOMBET Działdowo – Czesław Kozłowski, Polska Fundacja Paraolimpijska - p. Robert Szaj, Piekarnia Działdowo - Mieczysław Nalikowski, Piekarnia Jakubowa Uzdowo - Żaneta i Jakub Wójciccy, Studio grafiki i Reklamy - Kamil Budzyński, Studio Foto – Michał Budzyński, Creative Fun – Robert Mątowski, Zakład Betoniarski – Wojciech Zgliczyński; rodzice naszych wychowanków: p. D.Gesek, T.Wilga, B.Gawarzycka, J.Szymańska i S.Świniarska; sprzętu użyczyli: Decorglass – Gabriel Chojak oraz MOSiR Działdowo, zaś cała impreza miała miejsce w hali sportowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Króla Wł. Jagiełły, dzięki uprzejmości Dyrektora p. Jarosława Zwierz.


http://archiwum.psonidzialdowo.org/orew/klub%20olimpiad%20specjalnych/klub%20olimpiad%20specjalnych.html

Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz